Eerste PVDA-verkozene in Brussels Parlement is mogelijk in 2014

(Foto Wikimedia Commons / Ben2)

Net zoals in Luik en Antwerpen heeft de PVDA ook in Brussel de ambitie om iemand naar het parlement te sturen, naar het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Als dat lukt, heeft de PVDA verkozenen op alle niveaus in het land. “Het is een ambitieuze doelstelling, maar zo zou een linkse stem zonder complexen de sociale verzuchtingen van de mensen in heel België kunnen laten horen”, verklaart Peter Mertens, voorzitter van de PVDA.

Een PVDA-verkozene is ook nodig om tal van problemen waar de Brusselaars mee te maken krijgen, en waar op dit moment niets aan gedaan wordt, op tafel te brengen. De inwoners van de Brusselse gemeenten waar de PVDA verkozenen heeft (Molenbeek en Schaarbeek) kunnen al merken wat het belang van zulke verkozenen is voor hun strijd op het terrein: tegen de stijgende kosten van kindercrèches, voor sociale woningen van een goede kwaliteit, voor tweetalige klassen…

“Op dit moment ontbreekt in het Brusselse parlement een ongecomplexeerde linkse stem”, zegt Benjamin Pestieau, voorzitter van de PVDA in het Brussels gewest. “De partijen van de olijfboomcoalitie in het Brussels Gewest hebben op sociaal vlak veel beloofd, maar de resultaten staan haaks op hun beloften. Ze beloofden meer sociale woningen, maar nu, iets meer dan zes jaar later, zijn er net duizend sociale woningen minder in gebruik, terwijl de noden op ontploffen staan. De regeringspartijen hadden beloofd dat de tarieven van de MIVB zouden dalen, met zelfs kosteloosheid als einddoel, maar het tegendeel gebeurt: de tarieven schieten omhoog en 65+’ers reizen niet meer gratis.”

De PVDA is in Brussel volop aan het groeien, maar om ervoor te zorgen dat de opkomende partijen hun stem in het hoofdstedelijke parlement kunnen laten horen, is de linkse partij van plan om samen met andere democratische lijsten het mechanisme van lijstverbinding te benutten. “Als de traditionele partijen de regels niet veranderd hadden in 2002, dan zou onze score van 2010 volstaan om een eerste verkozene te halen in het Brussels gewest”, legt Benjamin Pestieau uit. “Maar omdat de traditionele partijen de spelregels hebben veranderd, hebben we beslist om een juridisch mechanisme te benutten waarmee we de kiesdrempel van 5% kunnen omzeilen.”

Volgens de laatste peilingen in 2013 zou de PVDA kunnen rekenen op 2,6 à 3,8% van de stemintenties in Brussel. Met het technische mechanisme van lijstverbinding kan de PVDA voor het eerst een verkozene halen in het Brussels parlement.

“Het gaat hier welteverstaan om een technisch mechanisme waarmee een meer rechtvaardige representativiteit in het Brusselse parlement mogelijk wordt. De PVDA behoudt haar onafhankelijkheid. Het gaat hier zeker niet om een kartel, dit is geen akkoord over een gemeenschappelijk politiek programma”, besluit Benjamin Pestieau.

Persdienst PVDA