Europese dataretentierichtlijn vernietigd. PVDA+ eist ook onmiddellijke intrekking van Belgische dataretentiewet

Vandaag 8 april 2014 maakte het Europees Hof van Justitie in Luxemburg in een opvallend arrest brandhout van de Europese Dataretentierichtlijn van 2006. Deze werd, ondanks protest uit alle democratische geledingen, nog op 30 juli 2013 op voorstel van de Belgische regering, in een eigen Belgische wet omgezet.

Peter Mertens, voorzitter van de PVDA+: “De PVDA+ is verheugd met de uitspraak van het Hof. Na verzet tegen deze gevaarlijke richtlijn in zowat alle EU-landen, heeft nu ook het hoogste rechtsorgaan van de Europese Unie geoordeeld dat de richtlijn in strijd is met het respect voor de privacy en met de bescherming van de persoonlijke gegevens. De Belgische regering en in de eerste plaats minister Turtelboom en minister Vande Lanotte kunnen hun kop nu niet langer in het zand steken. De PVDA+ vraagt dat de regering nog voor de verkiezingen een wetsvoorstel indient dat de Belgische dataretentiewet van 30 juli 2013 in zijn geheel en onmiddellijk opheft.”

“Wie de privacy aantast, tast ook de andere fundamentele rechten en vrijheden aan. Want wat blijft er nog over van de vrije meningsuiting, de organisatievrijheid en de persvrijheid als iedere communicatie via internet of telefoon wordt vastgelegd en door onder meer de Staatsveiligheid kan opgevraagd worden?”, vraagt Peter Mertens zich af.

De verplichting die de vernietigde richtlijn en de Belgische wet aan internetproviders en telecommaatschappijen oplegt om alle communicatiedata een jaar te bewaren is de grootste aanslag ooit op de privacy van de burgers. Zoals het Hof van Justitie zegt, creëert dit een gevoel bij de burgers dat zij ‘constant onder toezicht’ staan en laat het toe ‘zeer precieze informatie in te winnen over het privéleven van iedereen, over zijn gewoonten van iedere dag, over de plaatsen waar hij zich ophoudt, zijn dagelijkse verplaatsingen, activiteiten, sociale relaties en sociale omgeving.’ Het Hof maakt hiermee een fundamentele kritiek op al diegenen die met het argument van de strijd tegen criminaliteit en terrorisme, door dik en dun de richtlijn verdedigd hebben. In België waren dit op de eerste plaats minister Turtelboom (Open Vld) en minister Vande Lanotte (sp.a).

De Belgische dataretentiewet gaat overigens nog een stap verder dan de nu vernietigde EU-richtlijn door ook de Staatsveiligheid en de Veiligheid van het Leger, onbeperkt toegang te verlenen tot de bewaarde persoonsgegevens.

Peter Mertens: “In de aanloop naar de Europese verkiezingen is dit arrest dan ook een opsteker voor zij die pleiten voor een sociaal en democratisch Europa. Het is ook een zware terechtwijzing aan de ondemocratische wetten en manoeuvres die de Europese Unie de voorbije tien jaar heeft doorgevoerd”.

De PVDA+ hoopt dat het Belgisch Grondwettelijk Hof de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie zal volgen en ook de Belgische dataretentiewet vernietigt. De Belgische Liga’s voor Mensenrechten hebben bij dat Hof een procedure ingeleid voor vernietiging van die wet.

Het arrest van het Hof van Justitie vindt u hier.

Persdienst PVDA+