Gent :: PVDA vindt 120 miljoen euro voor Gentse stadskas

De PVDA heeft vandaag zakken geld ter waard van 120 miljoen euro bezorgd op het Gentse stadhuis. Met de actie verzet de linkse oppositiepartij zich tegen het besparingsplan van het Gentse stadsbestuur. De dreigende verhoging van belastingen en taksen is woordbreuk, zegt PVDA-voorzitter Tom De Meester, en besparingen op personeel ondermijnen de dienstverlening. Nochtans kan het anders, zegt de PVDA. Een alternatief begrotingsplan van de PVDA brengt jaarlijks 20 miljoen euro in het laatje.

In plaats van 'de sociaal-ecologische stad van de toekomst' kiest het stadsbestuur voor liberale recepten uit het verleden: besparen in plaats van investeren, en meer belastingen voor de kleine burgers in plaats van de grote bedrijven. Van de verkiezingsbeloftes van SP.a – niet minder, maar méér personeel bij de stad – en Groen – investeren in een sociale en ecologische stad van de toekomst – blijft bitter weinig over. Het progressieve kartel maakt in Gent duidelijk het verschil niet. Net als in Antwerpen is het ook in Gent Jan Modaal en het stadspersoneel dat de rekening van de crisis betaalt. Dat is onrechtvaardig.

Nochtans kan het anders. 19,9 miljoen euro : zoveel geld brengt het alternatief plan van de PVDA jaarlijks in het laatje. Voor de meerjarenbegroting 2014-2019 komt dat omgerekend neer op bijna 120 miljoen euro. Ruim voldoende dus om het gat in de Gentse stadsbegroting – geraamd op 105 miljoen euro – te dichten, zónder dat de dienstverlening in het gedrang komt, en zónder de bevolking met nieuwe belastingen of taksen op te zadelen.

Het plan van de PVDA bestaat uit vier assen.

1. Sterke-schouders-taks : 17 miljoen euro per jaar. In plaats van een algemene verhoging van retributies voor de burgers kiezen wij voor een 'sterke schouders-taks'. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, dat is een kwestie van elementaire rechtvaardigheid. De PVDA zoekt het geld niet bij de stadsambtenaren, de bevolking of inkomsten uit GAS-boetes, maar bij leegstand, reclameborden, speculanten, banken, industriële milieuvervuiling en (grote) bedrijven, via de verhoging van 9 gemeentelijke taksen. De kleine bedrijven blijven in het PVDA-plan buiten schot. Maar achterpoortjes voor grote bedrijven als Arcelor Mittal worden gesloten.

2.  Een stedelijk energiebedrijf: 1 miljoen euro per jaar. De PVDA vraagt dat de belofte van het stadsbestuur om een eigen, stedelijk energiebedrijf op te richten – een speerpunt van het PVDA-verkiezingsprogramma – ook in daden wordt omgezet. Een eigen stedelijk energiebedrijf dat zelf voor groene stroom zorgt, levert niet alleen de inwoners duurzame en betaalbare stroom op, maar zorgt ervoor dat ook de stad Gent op haar stroomfactuur kan besparen. Vandaag is de stad Gent klant bij Electrabel. De stroomfactuur is gestegen van 10 miljoen in 2009 naar meer dan 13 miljoen vandaag. Een eigen energiebedrijf kan 1 miljoen besparen.

3. Stop verspilling: 1,5 miljoen per jaar. De PVDA wil de verspilling van overheidsmiddelen aanpakken, in de eerste plaats de energieverspilling. Veel musea bijvoorbeeld zijn slecht geïsoleerd en hebben soms nog enkel glas. Sommige scholen worden ook buiten de schooluren verwarmd. Door efficiënt energiegebruik en LED-straatverlichting kan de energiefactuur van de stad met 1 miljoen euro per jaar zakken. Ook kortingen voor bedrijven en grote organisaties die het stadhuis gebruiken voor prestige-activiteiten wil de PVDA schrappen.

4. Schepenen moeten het goede voorbeeld geven : 216.000 euro per jaar. Voor de PVDA is het onaanvaardbaar dat het schepencollege de burgers op kosten jaagt en bijna 450 jobs wil schrappen bij de stad, terwijl de burgemeester jaarlijks 127.000 verdient en de schepenen 95.000 bruto per jaar. De PVDA wil het voorbeeld volgen van de OCMW-voorzitter van de stad Namen, die vrijwillig voorstelt om 20 procent van zijn loon in te leveren, gezien de belabberde financiële toestand van zijn stad.

Naast dit alternatief vierpuntenplan pleit de PVDA op nationaal niveau ook voor een miljonairstaks. De PVDA wil een herfinanciering van de steden, door een herverdeling van de rijkdom. Dat is nodig om te kunnen investeren in de sociale prioriteiten van deze stad: werk, wonen en armoedebestrijding. Als het Gentse stadsbestuur haar sociaal-ecologische ambities wil waarmaken, zullen de betrokken partijen ook werk moeten maken van meer ambitie op het vlak van eerlijke fiscaliteit. De PVDA pleit voor een rechtvaardige fiscaliteit die de grote vermogens doet bijdragen, en wil een deel van de miljonairstaks bestemmen voor extra tewerkstelling in Gent. Wooninspecteurs om leegstand aan te pakken, buurtwerkers om sociale samenlevingsproblemen aan te pakken (in plaats van alles met GAS-boetes op te willen lossen), kinderverzorgers om de onderbezetting in de kindercrèches op te lossen en extra personeel bij IVAGO om sluikstorten aan te pakken, zodat niet alleen het stadscentrum maar ook de woonwijken in de rand er proper bij liggen.