Gezondheidsplan PVDA+: 4,8 miljard om medische kosten te verminderen en te investeren in kwaliteitsvolle geneeskunde

“De gezondheidszorg wordt voor veel mensen steeds minder toegankelijk en tegelijkertijd stijgen de behoeften. Als antwoord daarop stelt de PVDA+ haar gezondheidsplan voor: 4,8 miljard euro besparen op specifieke terreinen in de gezondheidszorg en die elders opnieuw injecteren in de sector”, legt Dirk Van Duppen, gezondheidszorgspecialist van de PVDA+, uit.

“Medicijnen, hospitalisatie… de patiënt betaalt te veel zelf in ons land”, hekelt Dirk Van Duppen. “Zo betaalt de Belg 28% van alle gezondheidszorguitgaven uit eigen portemonnee. Gemiddeld is dat 666 euro per Belg per jaar. Daarmee staan we aan de top in Europa. De recente nationale gezondheidsenquête geeft aan dat 14% van de Belgen medische zorgen uitstelt om financiële redenen. In 1997 was dat nog 8%.”

“Gezondheidszorg mag geen koopwaar zijn”, stelt Dirk Van Duppen. “Het is een basisrecht. Mensen met de minste middelen hebben het meest behoefte aan gezondheidszorg. Als de gezondheidszorg en het verzekeringssysteem door winstbejag worden gestuurd, vallen zij uit de boot. Het is een kwalijke evolutie in ons systeem dat er een groep mensen is die zich op de private verzekeringsmarkt kan verzekeren, terwijl er anderen zijn voor wie gezondheidszorg steeds minder toegankelijk wordt. Die evolutie moeten we een halt toeroepen. We moeten naar een systeem dat echt toegankelijk is voor iedereen.”

Dirk Van Duppen pleit voor vier hefbomen tegen de wachttijd- en de voorkruipgeneeskunde, tegen “supplementitis” en voor een kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen:

1. Schaf materiaalsupplementen en remgelden op de ziekenhuisfactuur af, zorg voor goedkopere medicijnen door het kiwimodel voor geneesmiddelen en medisch materiaal.

2. Verbied ereloonsupplementen. Betaal de artsen met een salaris, zoals in de universitaire ziekenhuizen. Schaf de prestatiegeneeskunde af.

3. De eerste lijn van gezondheidszorg moet gratis zijn. We pleiten voor de veralgemening van wijkgezondheidscentra, naar het model van Geneeskunde voor het Volk, met een forfaitair systeem. We willen een gezondheidscentrum in elke wijk, met gratis en kwaliteitsvolle zorg.

4. Eén algemeen elektronisch medisch dossier bij alle artsen en zorgverstrekkers.

Hoe dat financieren?

De PVDA+ ziet vier maatregelen om 4,8 miljard euro vrij te maken voor de zorg, zodat de vier bovenstaande hefbomen kunnen worden gerealiseerd:

• Het Riziv geeft jaarlijks 4 miljard euro uit aan geneesmiddelen. De patiënt betaalt daarbovenop uit eigen zak zo’n 2,5 miljard euro. De veralgemening van het kiwimodel (voor alle geneesmiddelen uit patent en voor de geneesmiddelen die nog onder patent zijn, maar waarvoor twee of meerdere gelijkwaardige alternatieven bestaan) brengt minstens 1,5 miljard euro op.

• Sinds 1 juli 2013 is de toepassing van het kiwimodel in alle Belgische ziekenhuizen een feit: openbare aanbestedingen zijn wettelijk verplicht voor de aankoop van geneesmiddelen en van medisch materiaal. Het kiwimodel kan echter ook toegepast worden op medische apparatuur. We schatten dat het “ziekenhuiskiwimodel” (voor apparatuur en materiaal) minstens 0,5 miljard kan opbrengen.

• Het totale bedrag aan artsenhonoraria dat het Riziv in 2012 uitbetaalde, bedroeg 7,3 miljard euro. Daarvan gaat 1,1 miljard euro naar de huisartsen en 6,2 miljard naar de specialisten. Daarvan blijft gemiddeld 40% in het ziekenhuis. De specialisten krijgen dus 3,7 miljard mee naar huis. Specialisten met een vast salaris in een universitair ziekenhuis verdienen de helft tot een kwart van hun collega’s in de andere ziekenhuizen (KCE Reports 178A - Handleiding voor op-kosten-gebaseerde prijsbepaling van ziekenhuisinterventies-2012). Door het betalingssysteem van de universitaire ziekenhuizen te veralgemenen bespaart onze ziekteverzekering 2 miljard euro.

• De afschaffing van het systeem van betaling per prestatie bespaart minstens een derde van de medisch-technische prestaties in de laboratoria en in de medische beeldvorming. Goed voor 0,8 miljard euro op de 2,4 miljard euro die jaarlijks van onze ziekteverzekering naar deze onderzoeken gaat.

Daarmee kunnen minstens de volgende noden gefinancierd worden:

• Gratis eerstelijnsgeneeskunde. De raadplegingen bij de huisarts moeten gratis zijn, ofwel door het forfaitsysteem ofwel door de veralgemening van de derdebetalersregeling met afschaffing van het remgeld. Kostprijs rond de 250 miljoen euro.

• Afschaffing van remgelden (70 miljoen euro) en supplementen (65 miljoen euro) voor de patiënt in ziekenhuizen

• Extra hulp voor kankerpatiënten met zware medische kosten

• Verlaging van prijzen voor medicamenten van 50 tot 90%

• Extra kosten door vergrijzing


  Bekijk het hoofdstuk over gezondheidszorg uit het verkiezingsprogramma van de PVDA+:
  #GoLeft14: Gezondheid mag geen koopwaar zijn.

Persdienst PVDA
 

Overzichtstabel

 Inkomsten Uitgaven
Besparingen gezondheidszorg4,8 miljardUitgaven gezondheidszorg

4,8 miljard

kiwimodel2 miljardgratis eerstelijnszorg(0,25)
afschaffing van de ereloonsupplementen2 miljardafschaffing van supplementen in ziekenhuizen 
medisch-technische prestaties0,8afschaffing remgeld 
  extra kost vergrijzing 
  daling prijzen medicijnen