Hof van Beroep vernietigt dumpingverkoop Antwerp Ship Repair, PVDA tevreden

Foto Solidair, Karina Brys
Foto Solidair, Karina Brys

Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft vandaag de scheepsherstellers van Antwerp Ship Repair en hun vakbond BBTK gelijk gegeven: de verkoop van Antwerp Ship Repair aan het consortium Antwerp Dry Docks wordt vernietigd. De PVDA, die in de gemeenteraad en in de Raad van Bestuur van de Haven steeds is opgekomen voor een volwaardige scheepsherstelling in Antwerpen, en het maximale behoud van de tewerkstelling, reageert tevreden.

"Een overwinning van de redelijkheid op de dumping, en van de wereld van de arbeid op de wereld van het snelle geldgewin.", zo noemt gemeenteraadslid Peter Mertens de uitspraak van het Hof van Beroep. "Met de vernietiging van de verkoop maakt het Hof van Beroep nu een einde aan de maandenlange vaudeville waarmee het Havenbestuur meer dan honderd jaar scheepsherstelling heeft proberen door te spoelen. De weg ligt nu opnieuw open voor een nieuwe concessie, waarbij de scheepsherstellers snel duidelijkheid krijgen en waarbij de beste loon- en arbeidsvoorwaarden worden gegarandeerd. Het is te hopen dat het Havenbestuur nu niet rancuneus handelt, en snel werk maakt van een nieuwe en goede concessieovereenkomst."

Na jaren van desinvestering werd Antwerp Ship Repair het voorbije najaar voor een prikje verkocht aan een consortium van vijf bedrijven, verzameld in de NV Antwerp Dry Docks. Het Gemeentelijk Havenbedrijf, dat de concessie toekent, steunde die deal. De curatoren daarentegen stelden zware onregelmatigheden vast bij de verkoop. Zo lag de verkoopprijs ver onder de feitelijke waarde van het bedrijf. Bovendien werden nauwelijks 25 van de 96  werknemers overgenomen, terwijl de groep zich eerder geëngageerd had voor 53 jobs. Het consortium maakte er geen enkel geheim van dat het personeel hen helemaal niet interesseerde: door langdurig zieken en mensen met één been in hun pensioen uit te nodigen voor een gesprek. Wie ooit kandidaat was geweest bij sociale verkiezingen kreeg geen kans, vroegere engagementen over behoud van arbeids- en loonvoorwaarden werden niet nagekomen. Toch kreeg het consortium Antwerpen Dry Docks de droogdokken toegewezen voor nauwelijks een miljoen euro. De arbeiders die aan het werk bleven, leverden 400 euro per maand in. De nieuwe eigenaars wilden er in de toekomst namelijk vooral Poolse, Litouwse en Roemeense lassers aan het werk zetten die er 10 uur per dag moeten werken voor amper 10 euro per uur, wat mogelijk is dankzij de Limosa-wetgeving.

Dit alles werd door PVDA fractievoorzitter Peter Mertens uitgebreid uit de doeken gedaan op de de Antwerpse Gemeenteraad van 24 september 2013. Mertens vroeg de N-VA-CD&V-VLD-coalitie toen "respect voor een eeuw vakmanschap in de haven." Als er iemand zijn verantwoordelijkheid niet heeft opgenomen dat is het wel het Havenbestuur. De achtereenvolgende concessievoorwaarden zijn nooit opgevolgd. Dat weet u mijnheer de Schepen, dat weet de hele Raad van Bestuur.", interpelleerde Mertens toen havenschepen Van Peel. "De vraag is niet óf er een scheepsherstelling nodig is in de Haven van Antwerpen, maar wel onder welke vorm die nodig is.  Niemand kan ontkennen dat de tweede haven van Europa een scheepsherstelling nodig heeft. Scheepsherstelling is niet alleen een dienst, het is in de eerste plaats een noodzaak. Alle schepen moeten van hun classificatiemaatschappij, voor hun verzekering dus, om de paar jaar een droogdokking uitvoeren voor inspectie en onderhoud. Het Havenbedrijf heeft ruimschoots de mogelijkheid heeft om te investeren in de toekomst van de haven, met een garage met expertise, met het behoud van jobs, met een opleidingsplaats voor jonge scheepsherstellers. Een garage-voor-schepen, of scheepsherstelling, in tweede haven van Europa is als een frituur in de zoölogie: het is een positie die meer dan leefbaar is." 

Kort voor de afsluiting van de verkoopprocedure kwam er een hoger bod van de Italiaanse groep Palumbo, de grootste scheepshersteller van de Middellandse Zee met werven in Napels, Messina en Malta. Palumbo bood 3,6 miljoen euro en beloofde 60 werknemers over te nemen met hun  loon- en arbeidsvoorwaarden. Dit bod werd van tafel geveegd wegens "te laat". Terwijl het bod van het consortium niet eens aan minimale voorwaarden voldeed. Zowel Palumbo, de curatoren als de BBTK trokken op 20 december naar het hof van beroep tegen de toewijzing van "de shop" aan Antwerp Dry Docks. De massale opkomst toonde dat de vakbond ten volle kan rekenen op de steun van de vroegere werknemers. 

Het hof stelt nu dat "de offerte niet in aanmerking had mogen genomen worden overeenkomstig art.62 WCO. De geboden prijs voor de roerende goederen van 200.000 euro ligt ver beneden de vermoedelijke waarde ingeval van discontinuïteit. Het totale bod had minstens, afgerond, 1.600.000 euro moeten bedragen in plaats van het geboden bedrag van 1.000.000 euro. Het impliciet hoger beroep van de curatoren is gegrond. Geen machtiging had mogen worden verleend." Met het vonnis wordt meteen ook de sociale dumping, op terreinen die eigendom zijn van stad Antwerpen, teruggeschroefd. Hiermee liggen de kaarten opnieuw open voor alle kandidaat-overnemers en voor het behoud van een maximaal aantal jobs.