Jong, tweetalig en geëngageerd: de keuze van de PVDA voor haar eerste Brusselse verkozene

Michael Verbauwhede
Benjamin Pestieau

Jong, geëngageerd en tweetalig: dat is het profiel van Michael Verbauwhede die de PVDA-lijst trekt bij de regionale verkiezingen. Hij is mogelijk de eerste verkozene van de PVDA in het Brussels Gewest. “Een keuze die een sterk signaal en een gezicht geeft aan de uitbreiding van de PVDA die nu aan de gang is”, volgens Benjamin Pestieau, de voorzitter van PVDA-Brussel, zelf lijsttrekker op de federale lijst.Benjamin Pestieau, 36 jaar, vader van twee kinderen en fysicus van opleiding, is voorzitter van de PVDA in het Brussels Gewest sinds januari 2011.

Michaël Verbauwhede is 28 jaar en van opleiding historicus en jurist. Hij is voorzitter geweest van de FEF (Fédération des étudiants francophones). Hij werkt momenteel mee met de studiedienst van de PVDA en legt zich toe op gemeenschaps- en gewestmateries en juridische onderwerpen.

In 2012 behaalde de PVDA 50 lokale verkozenen (waarvan 2 in Brussel). In 2014 heeft de PVDA de ambitie om voor het eerst verkozenen te halen in het federale parlement en in de verschillende regionale parlementen.Ook in Brussel zegt Benjamin Pestieau: “Het hergroeperingmechanisme van lijsten maakt deze ambitie haalbaar in het Brusselse Gewest. Michael Verbauwhede zou dan onze eerste verkozene zijn in het Brussels regionale parlement.”Talrijke mensen werden de voorbije jaren lid van de PVDA. Vooral uit progressieve en syndicale middens en uit het verenigingsleven. “Michael Verbauwhede is het gezicht van deze groei van de PVDA”, verklaart Benjamin Pestieau.

“Op het terrein zelf heeft zich de voorbije jaren geëngageerd voor een toegankelijk onderwijs voor iedereen en tegen de splitsing van het land en de sociale zekerheid. Meer en meer mensen tonen hun sympathie voor de PVDA. Door hem het lijsttrekkerschap voor te stellen, wilden we een sterk signaal én een gezicht geven aan deze uitbreiding van de PVDA.”

De PVDA en haar lijsttrekkers zullen een nieuw politiek project voorstellen voor de hoofdstad. Zowel een fundamenteel programma als concrete eisen: “Alle sociale indicatoren in het Brusselse Gewest staan in het rood: armoede, beschikbare sociale woningen, werkloosheid, stijgende tarieven van de MIVB. Geconfronteerd met dit slecht rapport, wentelt de meerderheid van het parlement, die 10 jaar de tijd had om er iets aan te doen, zich in zelfgenoegzaamheid », verklaart Michaël Verbauwhede. “Alle traditionele partijen zijn op een of ander niveau aan de macht. Ieder van hen draagt een deel van de verantwoordelijkheid voor de catastrofale sociale situatie van de Brusselaars.” De PVDA wil een nieuwe wind laten waaien in Brussel en in het Brusselse parlement en de verstarring van de traditionele partijen doorbreken. “Er ontbreekt in ons Brussels parlement een echte oppositie en parlementairen die een stem kunnen geven aan de brede sociale bewegingen en het middenveld en de verzuchtingen van de Brusselaars.”

“Wij weigeren ieder fatalisme voor ons gewest. De Brusselse politieke wereld biedt twee mogelijke politieke projecten: ofwel de begeleiding van de sociale achteruitgang ‘zonder ons, was het nog slechter’ ofwel een ‘blingblingpolitiek’ die de armen in plaats van de armoede verjaagt. We hebben een nieuw politiek project voor onze regio nodig: geen sociale achteruitgang, maar juist meer sociale verworvenheden.” Michaël Verbauwhede: “Mijn politieke praktijk zal zich inspireren op de ervaringen van onze gemeenteraadsleden in heel het land: naar de inwoners luisteren, ze mobiliseren rond gezamenlijke strijdpunten zoals bijvoorbeeld de bouw van nieuwe goedkope sociale woningen of voor tweetalige klassen.”In de eerstkomende weken zullen de verschillende lijsttrekkers naar de Brusselse gemeenten gaan om er de Brusselaars te ontmoeten en hen de resultaten voor te stellen van de grote verkiezingsenquête die de PVDA de afgelopen maanden realiseerde. Deze ontmoetingen zullen de linkse partij toelaten om haar programma te verfijnen. Dit programma wordt begin maart voorgesteld. Ook de volledige lijsten zullen worden voorgesteld in maart : “Jongeren en minder jongeren, van alle origines, syndicale afgevaardigden,... Iedereen vindt er zijn of haar plaats. De lijsten zullen een weerspiegeling zijn van de rijkdom aan engagement op syndicaal en sociaal vlak.”

Benjamin Pestieau

36 jaar.

Vader van twee kinderen.

Fysicus van opleiding. Gepassioneerd door wetenschappen, geschiedenis en sport.

Een politiek engagement dat ontstaan is tijdens zijn jeugd in Molenbeek waar hij opgroeide, in de beweging tegen de opkomende rascistische partijen (FN, Vlaams Blok) en voor gelijke rechten. Later actief in de studentenbeweging en voormalig voorzitter van de jongerenbeweging van de PVDA (COMAC).

Hij is voorzitter van de PVDA in het Brusselse Gewest sinds januari 2011.Hij verleent eveneens zijn medewerking aan de studiedienst van de PVDA, hij werkt op sociaal-economische dossiers en meer specifiek op de loonproblematiek. Hij is de auteur van het dossier « 6 mythes over de loonkost ». Hij werkte ook mee aan de onthullingen over de regeringsplannen inzake de loonblokkering.

Michael Verbauwhede

28 jaar.

Samenwonend.

Historicus en jurist van opleiding. Hij is gepassioneerd door de moderne geschiedenis (20e eeuw) en is een sportliefhebber.

Zijn engagement kreeg vorm op de universiteitsbanken in Namen (UNamur) toen hij zich engageerde in de Algemene Studentenvergadering. Zijn strijd bracht hem al vlug tot de verdediging van gratis en kwaliteitsvol openbaar hoger onderwijs. Hij engageerde zich vervolgens in de Fédération des étudiants francophones (FEF) waarvan hij voorzitter was tussen 2010 en 2012. Hij werkt momenteel op de studiedienst van la Ligue des familles (de Franstalige tegenhanger van de Gezinsbond) waar hij ook vakbondsafgevaardigde is bij de BBTK-Setca.

In de loop van 2013 wordt hij lid van de PVDA en werkt hij mee met de studiedienst. Hij werkt er op de dossiers van de kinderbijslag en onderwijs en beëindigt momenteel een boek met interviews met Jan Fermon en Christian Panier over justitie.