Mie Branders: “Ik nodig schepen Ait Daoud uit om zélf eens twee weken te komen werken in een kinderkribbe”

“Als de kinderverzorgsters minder ziek zouden zijn, dan zou er helemaal geen probleem zijn”, zo zegt Antwerps schepen van Kinderopvang Ait Daoud (N-VA) vanmorgen aan Gazet Van Antwerpen.

PVDA+ gemeenteraadslid Mie Branders reageert fel: “De druk wordt altijd maar groter. Vroeger stonden er drie tot vier kinderverzorgsters in voor een twintigtal kinderen, vandaag is dat teruggevallen tot twee. Soms staan de mensen er alleen voor, bijvoorbeeld tijdens het laatste uur van de dag. Het aantal kinderen per verzorgster wordt almaar opgedreven. Er is geen respect voor het engagement van de werknemers van de stedelijke kinderopvang. Waar haalt de schepen het recht en het lef om te oordelen over de gezondheidstoestand van het personeel? Wat een verschil tussen de visie van de N-VA en die van de PVDA+. Bij de N-VA is het altijd de schuld van het personeel zelf. Bij de PVDA+ willen we eerst goed horen wat er aan de hand is. En als er personeel te kort is, dan moet de stad haar plicht doen en nieuw personeel aanwerven, in plaats van te kappen en te klagen op de inzet van het personeel.”

“Dit probleem al aangekaart op de gemeenteraad van december 2013”

Op de gemeenteraad kwam Mie Branders reeds verschillende keren tussen om de situatie in de kinderkribbes aan te klagen en voor meer personeel te pleiten. De klachten die de kinderverzorgsters en verzorgers nu uiten, bracht Mie Branders al naar voren in de gemeenteraadszitting van december 2013. “Met uw visie gaat u noch het capaciteitsprobleem in de kinderkribbes, noch de hoge werkdruk van het personeel aanpakken. Integendeel, de problemen zullen vergroten. Dat is ook de reden waarom we uw meerjarenbegroting en uw budget voor 2014 niet zullen goedkeuren”, zei Branders toen namens de PVDA+ fractie. Woorden die vandaag realiteit blijken. U kan de tussenkomst van Mie Branders hier herbekijken: http://youtu.be/DaOp1GN3-n8

“Onderzoek toont: niet alleen stress, maar ook heel veel fysieke problemen”

“Met Geneeskunde Voor Het Volk hebben we zélf onderzoek gedaan naar het ziekteverzuim bij de kinderverzorgers en verzorgsters”, zegt Mie Branders. “We hebben toen huisbezoeken gebracht bij langdurig zieken. We dachten vooraf dat het vooral stress was, maar we hebben dan vastgesteld dat er ook veel fysieke problemen zijn. Jarenlang met klein mannen leuren, afgejaagd worden om aan de lopende band luiers te wisselen en daardoor niet de tijd nemen om dit ergonomisch verantwoord te doen. Mee op de grond zitten of op kinderstoeltjes gedurende 30 jaar. Bijna alle kinderverzorgsters die een aantal jaren dienst hebben, kampen met schouder-, rug- of knieproblemen. Het gaat dus vaak om ergonomische aandoeningen. Kinderverzorger is een zwaar beroep. Dit stadsbestuur zou respect moeten tonen voor haar eigen personeel, in plaats van het keer op keer te beledigen.”

“Besparingen: steeds meer kinderen verzorgen met steeds minder personeel.”

De PVDA+ onderstreept ook het brede engagement van het personeel. “Het is een engagement van de kinderverzorgers in de crèches om kindvriendelijk te werken, om de ouders die hun kinderen toevertrouwen de beste kwaliteit te geven. Ze willen meer kunnen aanbieden dan eten geven, luiers verversen en kinderen in bed te leggen. Ze willen tijd om zich in te zetten voor hun pedagogische opdracht , om te knutselen, te spelen en  vaardigheden aan te leren”, zo zegt Mie Branders.

“De besparingsdrift van het stadsbestuur maakt dat onmogelijk. Het stadsbestuur organiseert hoge stress bij het personeel doordat ze de kinderopvang tegen en over de limieten legt van een waardig pedagogisch project. Door de besparingen streeft het stadsbestuur naar een minimumbezetting bij het personeel en een maximumbezetting voor de kinderen per crèche. Steeds meer kinderen verzorgen met steeds minder personeel, daar zit het probleem. Misschien moet schepen Ait Daoud eens twee weken komen meewerken in een kinderkribbe, in plaats van zo arrogant met de vinger te wijzen naar het personeel dat zich in alle bochten wringt om de kinderopvang zo goed mogelijk te laten verlopen.”