Peter Mertens (PVDA+) antwoordt op laster van De Wever en Tobback

(Foto Belga)

In Knack van 9 april zei De Wever het volgende over het oppositiewerk van de PVDA+ in de gemeenteraad: “Ik moet de Antwerpse gemeenteraad tegenwoordig spreiden over twéé dagen, omdat onder andere de PVDA een resem initiatieven neemt en ons interpelleert over van alles en nog wat.”

“De Wever heeft blijkbaar liever dat niemand nog interpelleert over zijn beleid”, reageert Peter Mertens, fractievoorzitter van de PVDA+ in de Antwerpse gemeenteraad. “Op de vorige gemeenteraad zijn we tussengekomen over de kinderkribbes en de verwijten die schepen Ait Daoud naar de kinderverzorgsters slingerde. Onze interventie was gebaseerd op tientallen gesprekken met kinderverzorgsters. Moeten wij dan zwijgen, omdat mijnheer De Wever vindt dat de gemeenteraad te lang duurt? Kom zeg, De Wever is de keizer van Rome niet. Hier is een oppositie aanwezig die echt oppositie voert.”

“Zowel vriend als vijand erkent dat wij, als nieuwkomer in de gemeenteraad, een sterke én onderbouwde oppositie voeren. Dat komt precies omdat wij vertrekken van noden en wensen vanuit de wijken in de stad zelf. Bijna al onze interpellaties komen vanuit verzuchtingen van grotere groepen bewoners. We koppelen die vragen aan het werk van onze studiedienst, en zo worden onze interpellaties opgebouwd. Of het nu gaat over parkeerplaatsen voor dokwerkers aan het kot, of over de toekomst van Park Spoor Oost, over de zondagopeningen die niemand gevraagd heeft, of over de GAS-boetes aan betogers tegen voedingsmanipulator Monsanto”, aldus Mertens. “De stad zou blij moeten zijn met onze oppositie, het is een graadmeter van wat er leeft.”

De linkse PVDA+ liet ook onderzoeken hoeveel de verschillende fracties nu écht aan de beurt komen in de Antwerpse gemeenteraad. Wat blijkt nu? Het is de meerderheid die de meeste spreektijd inneemt. “Dat is typisch voor De Wever. Hij heeft zelf heel graag het laatste woord. En het eerste woord. En als het kan ook nog eens zoveel mogelijk woorden tussenin”, stelt Peter Mertens vast. “Ik heb het zelfs meegemaakt dat Bart De Wever twintig minuten lang antwoordde op een interpellatie over de toplonen van de stadsmanagers, terwijl ik die interpellatie had teruggetrokken.”

De tactiek om met de meerderheid zelf de gemeenteraden te laten rekken over twee dagen, wordt ook uit de doeken gedaan door een schepen van de meerderheid zelf. Deze schepen stelt in Het Nieuwsblad dat het “vooral de verantwoordelijkheid van de N-VA-fractie” is. “Zij willen de agenda niet op een avond afwerken, omdat ze vroeg naar huis willen of liever twee keer een zitpenning opstrijken”, aldus de schepen.

De Wever had in zijn interview niet alleen kritiek op de PVDA+, maar ook op Groen en op sp.a. Dat is de burgemeester ten voeten uit, zegt Mertens: “Een doorzichtige strategie om toch maar niet over inhoud te moeten spreken. Daarbij schuwt De Wever de slagen onder de gordel niet. Het is natuurlijk leuk om te zeggen dat de PVDA+ tussenkomt over de miljonairstaks op de gemeenteraad – ook al is dat nog nooit gebeurd– dan moet je uiteraard niet meer antwoorden op de inhoudelijke kritieken over de vraag waarom de stad 16,8 miljoen euro belastingen terugbetaalt aan de Franse multinational Air Liquide, die vorig jaar nog een winst van 13 miljard euro heeft gemaakt, terwijl de juridische dienst van de stad adviseert om dat niet te doen.”

Ook sp.a-fractieleidster Yasmine Kherbache krijgt slagen onder de gordel. Zo insinueerde De Wever dat Kherbache gewoon niet zou komen opdagen, terwijl ze wegens ziekte de gemeenteraad niet kon bijwonen.

Wat wel opmerkelijk is, is dat sp.a-voorzitter Bruno Tobback, in een reactie op De Wever zelf evenmin de lage slagen onder de gordel schuwt. Zo zegt hij dat de PVDA+ een eenmansfractie wil opbouwen, terwijl hij zeer goed weet dat het de ambitie van de PVDA+ is om in een eerste stap met 4 à 5 verkozenen in het parlement door te breken. Meer nog, volgens Tobback zou Mertens zorgen voor een “amusementswaarde” zoals de extreemrechtse Laurent Louis dat doet. Het is de eerste keer dat een sociaaldemocraat zo diep valt in zijn kritiek op de opkomende PVDA+. “Zowel Tobback als De Wever haalt een bijzonder hoog niveau in zijn ezelsstampen naar de opkomende PVDA+. Maar hoe de twee regeringspartijen ook draaien, en balen en stampen, de lente kunnen ze niet tegenhouden”, besluit Peter Mertens.

Persdienst PVDA+