PVDA dient bezwaarschrift in tegen haar uitsluiting uit de senaat

De PVDA heeft een bezwaarschrift (zie hier) ingediend bij de “Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven” van de Senaat – die heeft zitting op donderdag 3 juli - met de vraag haar uitsluiting uit de Senaat ongedaan te maken. Deze uitsluiting is opmerkelijk omdat de linkse partij in Wallonië en Brussel de kiesdrempel van 5% duidelijk heeft overstegen. Zij haalde in het zuiden van het land immers 133.659 stemmen, dat is 5,44% van het totaal.  

Voor de PVDA is het hebben van een senator niet zonder belang. Peter Mertens: "De Senaat is bij uitstek het parlementair orgaan waar de verschillende gemeenschappen van ons land elkaar ontmoeten. Wij zijn de enige nationale partij, actief in heel België. Wij halen de ondemocratische kiesdrempel en toch sluit men ons uit van de Senaat. De meer dan 5% van de Franstalige Belgische kiezers hebben recht op een senator om ook daar een stem van eenheid tussen de gemeenschappen te laten horen. Voor de PVDA is het niet meer dan logisch dat je in een federaal land ook federale politieke partijen hebt, en precies dat feit maakt de positie van de PVDA zo uniek, maar ook nòdig in de vernieuwde Senaat van ons federaal land." 

De griffier van de Senaat stelde op 4 juni dat de PVDA geen recht heeft op een zetel omwille van de toepassing van een dubbele kiesdrempel vervat in het Kieswetboek.* Een politieke formatie zou volgens de griffier meer dan 5% moeten halen in zowel Wallonië àls Brussel. De PVDA meent dat een dergelijke lectuur van de wet duidelijk in strijd is met de Grondwet, waarin bepaald is dat de verdeling van de senaatszetels gebeurt op basis van de optelling van de stemmen in Wallonië en Franstalig Brussel samen.

De uitsluiting van de PVDA is vooral eigenaardig nu de partij bij de verdeling van de 20 Franstalige gemeenschapssenatoren recht heeft op de 14de zetel. Er gaan in het totaal nog 6 senatoren naar de andere partijen met minder stemmen dan de PVDA. Zo gaat de 6de PS senaatszetel naar die partij voor 123.568 zetels en hun 7de en 8ste zetel voor nog minder stemmen. De 3de senaatszetel van de CDH wordt toegekend op basis van 119.502 stemmen en de 2de ECOLO senaatszetel voor 108.923. Allemaal minder dus dan de 133.659 stemmen van de PVDA.

De eventuele zetel voor de PVDA is in concurrentie met de 7de zetel die toegekend werd aan de MR voor 91.513 stemmen, 40.000 stemmen minder dus dan het aantal stemmen van de PVDA.  

Volgens artikel 4 van het reglement van de Senaat is het de Senaat zelf die zich moet uitspreken over de bezwaarschriften na een advies van de “Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven”. Dat werd op 20 juni nog bekrachtigd door de Raad van State in een zaak die de PVDA had aangespannen om haar uitsluiting aan te vechten.

De bal ligt nu dus in het kamp van de Senaat. Dat is allerminst evident nu de senatoren die er moeten over beslissen natuurlijk betrokken partij zijn en de beslissing weinig met recht en alles met politieke machtspelletjes te maken heeft. Een dergelijke procedure verdraagt het licht van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens niet.**

De PVDA vraagt een grondwetsconforme toepassing van het Kieswetboek en dus de afwijzing van de toepassing van de zogezegde dubbele kiesdrempel voor de Senaat, die enkel gebaseerd is op de pogingen van de gevestigde partijen om nieuwe politieke formaties, zoals vandaag de PVDA, uit de parlementen weg te houden. De PVDA vraagt ook een eerlijke en onpartijdige behandeling van haar bezwaarschrift.

 

* Interpretatie van artikel 210decies van het Kieswetboek ingevoerd bij wet van 6/01/2014. - Wet tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat

**  Zie het arrest Grosaru tg. Roemenië van het EHRM van 2 februari 2010 Verzoekschrift nr. 78039/01 

Commentaar toevoegen

Reacties

Dit is een ongrondwettelijke beslissing en dus onmogelijk in het huidige België. Men aanziet links dus als een soort van afval dat een verkeerde mening heeft. Ik noem dit zuiver fascisme. Ook onze mening, hoe onbaatzuchtig en solidair naar anderen toe ze ook is, IS een mening die het recht heeft om gehoord te worden.
De kiezer heeft dus eigenlijk nooit gelijk. De enige partij die het land terug een beetje op de rails kan zetten , wordt hier bewust gemuilkorfd door de schijnheiligen.