PVDA-dokter Dirk Van Duppen gaat zetelen in Antwerpse gemeenteraad

De Antwerpse gemeenteraad krijgt een nieuw lid, Dirk Van Duppen verhuist van de OCMW-raad naar de gemeenteraad. Hij neemt de plaats in van Frank Hosteaux, die maandag ontslag nam uit de gemeenteraad om persoonlijke redenen.

Biografie – data

• Dirk Van Duppen is geboren op 2 augustus 1956. Hij is al 25 jaar huisarts bij Geneeskunde voor het Volk te Deurne.

• In 2004 schreef hij het boek De Cholesteroloorlog, waarin hij de kosten van de farmaceutische industrie aanklaagt en voorstellen doet rond de invoering van het zogenaamde kiwi-model.

• Sinds 2006 is hij districtsraadslid voor de PVDA+ in Deurne.

• In 2009 kreeg hij de ‘Prijs voor de Democratie’ voor zijn jarenlang maatschappelijk engagement.

• Sinds de verkiezingen van 2012 is hij OCMW-raadslid te Antwerpen. Wie hem daar zal opvolgen is nog niet bekend.

Strijd tegen BAM-tracé en fijn stof

In 2007 werd Van Duppen zeer actief in de strijd tegen het vervuilende BAM-tracé. Hij plaatst mee de fijnstofproblematiek op de politieke agenda. Hij beet zich vast in het dossier van de BAM en de overkapping van de ring.

De problematiek ligt hem nauw aan het hart. Meer dan de helft van zijn patiënten in Deurne hebben reeds puffers moeten gebruiken wegens moeilijkheden met de ademhaling. Van Duppen: “Dat maakt me boos en strijdvaardig. Daarom heb ik me vastgebeten in het BAM-dossier. Met mijn expertise sta ik de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal bij.”

Hij laat zich kennen als een dossiervreter. In Deurne organiseerde hij tientallen infoavonden om de bewoners te informeren over de nadelen van het BAM-tracé. Met zijn komst naar de gemeenteraad belooft hij die strijd ook daar te voeren.

Peter Mertens, PVDA+-fractievoorzitter in de Antwerpse gemeenteraad, is daarover verheugd: “Dirk Van Duppen zal ongetwijfeld het debat en de strijd tegen het BAM-tracé op een hoger niveau tillen. Er is maar één goede oplossing voor de Antwerpse mobiliteit: een volledige overkapping van de ring. Wij zullen daarop blijven hameren, tot het ook bij de meerderheid doordringt.”

Activist in de OCMW-raad

Ruim anderhalf jaar zetelt Dirk Van Duppen in de OCMW-raad. Sindsdien is het Antwerpse OCMW niet meer wat het geweest is. Peter Mertens: “Hij agendeert voor het eerst punten op de OCMW-raad. Hij brengt de OCMW-zittingen in de pers. Dankzij zijn inzet mobiliseert het middenveld om te protesteren op de raad. Dat zijn allemaal zaken die hij met zijn strijdlust en expertise kan bereiken. Een enorme meerwaarde voor de stad.”

Dirk Van Duppen wordt door voor- en tegenstanders erkend en gerespecteerd voor de sterke en deskundige verdediging van mensen in de meest precaire situaties. Dat heeft een aantal tastbare overwinningen opgeleverd: de terugbetaling van levensreddende aidsremmers voor HIV-patiënten, een medisch steunpunt voor kwetsbare zwangeren, meer middelen voor de medische ondersteuning van de daklozen in de winterwerking, voorziening van babymelk voor behoeftige moeders en hun baby’s, de halvering van het aantal gezinnen die werden afgesloten van drinkbaar water omdat ze de waterfactuur niet meer konden betalen. 

Dirk Van Duppen: “Ik vecht ook tegen de asociale uitsluitingspolitiek van het OCMW-bestuur. Ik probeer zowel de bewoners als de mensen van het middenveld en de sociale organisaties hiervan bewust te maken.”

Waarom dan de overstap naar de gemeenteraad? Van Duppen: “Het politieke debat wordt op de gemeenteraad gevoerd. De OCMW-raad verwijst mijn agendapunten naar de gemeenteraad omdat zij niet bevoegd zou zijn. Wel, dan zal ik onze strijd tegen de armoede en sociale uitsluiting daar verder zetten.”

Het sociaal verzet krijgt er een stem bij

Van Duppen is ook nationaal voorzitter van Geneeskunde voor het Volk. Hij is een gekend en gerespecteerd gezondheidsactivist, een kiwidokter en gezondheidswetenschapper. Die kennis en kunde zal hij ook gebruiken op de gemeenteraad.

“Ik zet me in voor de gezondheid van alle Antwerpenaren, zowel de werkende als de uitgeslotene die nergens terecht kan”, klinkt het strijdvaardig.

In 2006 moest Van Duppen zijn eed tweemaal afleggen voor zitting in de districtsraad van Deurne. Zijn eerste eed luidde: “Ik zweer dat ik mijn sociale stethoscoop zal gebruiken om de harten en verzuchtingen van de Antwerpenaren te laten horen tot op ’t Schoon Verdiep”. Peter Mertens: “In de gemeenteraad zal hij niet alleen zijn stethoscoop, maar zijn hart, zijn hoofd, zijn handen en voeten kunnen gebruiken. Het sociaal verzet heeft er een stem bijgekregen.”

Persdienst PVDA