PVDA Gent wil 435 stadsjobs redden en 3,5 miljoen minder taksen

Gent – De PVDA is tevreden met de bescheiden investeringen in kinderopvang, onderwijs en armoedebestrijding, en is blij dat het sociale middenveld in de Gentse meerjarenbegroting gespaard blijft. Maar tegelijk ziet de linkse oppositiepartij ook belangrijke pijnpunten.

De PVDA wil 435 voltijdse jobs bij de stad behouden, en wil niet weten van hogere kosten voor zwembaden, vuilniszakken en museumbezoek, goed voor in totaal 3,5 miljoen euro. In plaats van besparingen op personeel en verkapte belastingsverhogingen wil de PVDA een fors grotere bijdrage van speculanten, banken, leegstand en de grootste bedrijven. “Het stadsbestuur laat het laaghangend fruit hangen”, zegt Tom De Meester, voorzitter van PVDA Gent in een eerste reactie op de Gentse meerjarenbegroting.

Bij de Stad Gent verdwijnen 435 jobs. Dat is 10 procent van het personeelsbestand en in verhouding méér dan de 7 procent jobs die in Antwerpen verdwijnen. Naakte ontslagen komen er niet, maar personeelsleden die op pensioen gaan worden maar in 1 op 4 gevallen vervangen. Dat is onaanvaardbaar in een stad waar de jongerenwerkloosheid recordniveau's haalt. De PVDA vreest dat vooral de nu al overbelaste administratieve diensten en de lager geschoolde personeelsleden van de niveau's D en E (werklieden, schoonmaakpersoneel etc) de rekening zullen betalen. “Besparen op personeel bedreigt de dienstverlening”, zegt Tom De Meester, “Hoe ga je de toenemende armoede aanpakken met minder personeel? Hoe wil het stadsbestuur méér investeren in jeugd, milieu, klimaat en sociaal beleid met minder ambtenaren? Dit zijn blinde besparingen die geen rekening houden met de noden van de stad”, aldus de PVDA. In de meerjarenbegroting worden vele nieuwe uitdagingen opgelijst. Met welk personeel gaat de stad dat waarmaken? Veel stadsdiensten zitten nu al op hun tandvlees. De bevolking zit niet te wachten op minder dienstverlening en overbelast stadspersoneel.”

Dat er bespaard wordt op personeel is woordbreuk, zegt de PVDA. Daniël Termont verzette zich in een interview van 15 september in de Standaard tegen besparingen op personeel. “We hebben net meer mensen nodig”, zei Termont toen. In een interview voor het weekblad Tribune zei Daniël Termont: “Ik ga niet akkoord met stellingen als zou Gent te veel besteden aan haar personeel, zoals bijvoorbeeld de N-VA beweert. (...) Als de Gentenaar tevreden is van zijn stad, is dat volgens mij ook omdat we goed stadspersoneel hebben. En die zijn stuk voor stuk nodig. Minder personeel betekent immers ook meer werkdruk en minder motivatie en dus een slechtere dienstverlening aan de burger. Dat wil ik alvast niet toestaan!”

De PVDA is vooral ontgoocheld in Groen, dat duidelijk het verschil niet maakt. “De voorbije zes jaren heeft Groen het wegsnijden van stadsjobs telkens verworpen als “sluipende besparingen” en “een blinde afvloeiing die geen rekening houdt met de noden van de stad”. “Vandaag maakt Groen een bocht van 180 graden”, zegt Tom De Meester.

De PVDA wil ook niet weten van de 3,5 miljoen retributieverhogingen die vooral de gewone Gentenaar treffen. “Dat is een verkapte belastingsverhoging”, zegt de PVDA. “Nochtans had het stadsbestuur beloofd om de belastingen niet te verhogen. Het is niet sociaal om de prijs van huisvuilzakken te verhogen met 16 procent voor de Gentenaars. Dat dreigt bovendien voor een toename van het sluikstorten te zorgen, terwijl er nu al personeel tekort is bij IVAGO om de woonwijken in de randgemeentes proper te houden.”

Ook de studententaks ziet de PVDA niet zitten. “Studenten worden niet langer vrijgesteld van de belasting op tweede verblijven, waardoor studenten die samen een huis huren voortaan een belasting van 1.000 euro moeten betalen. Dat is onrechtvaardig. Pak de huisjesmelkers aan, niet de studenten.”

De PVDA wil dat het stadsbestuur alternatieven onderzoekt om de 435 jobs bij het stadspersoneel te redden en 3,5 miljoen extra lastenverhogingen voor de bevolking te vermijden. De PVDA wil dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. “Het stadsbestuur ontziet de grootste bedrijven, speculanten en banken. Hun bijdrage aan de begroting wordt louter geïndexeerd. Dat kan veel beter. De PVDA heeft vorige woensdag nochtans een sterke-schouders-plan voorgesteld waarbij belastingen op leegstand, speculatie, banken en multinationals al in 2014 17 miljoen euro extra in het laatje brengen. De belastingen op leegstand en onbebouwde woonkavels brengen in de nieuwe meerjarenbegroting slechts 0,7 procent van alle inkomsten binnen. Dat is veel te weinig, in een stad waar de woningnood huizenhoog is. Het stadsbestuur laat dat laaghangend fruit aan de bomen hangen terwijl de bevolking en het stadspersoneel de rekening betalen.”

Ten slotte betreurt de PVDA het gebrek aan transparantie en inspraak. “De oppositie krijgt vandaag enkel de grote lijnen van de meerjarenbegroting te lezen, samen met de pers. Dit akkoord is achter gesloten deuren onderhandeld. Nochtans zegt het stadsbestuur in haar bestuursakkoord: 'een goed werkende democratie leeft van debat, dialoog en tegenspraak'. Het overleg met de vakbonden, zowaar een "partner" bij het personeelsbeleid, wordt in het bestuursakkoord "uitermate belangrijk" genoemd. Nochtans kregen de vakbonden vandaag pas om 14u van burgemeester Termont het allereerste woord te horen over de concrete afvloeiingsplannen in de meerjarenbegroting. Een half uur voor de persconferentie, en nadat alle details al waren ingevuld. Inspraak?

Persdienst PVDA