PVDA over EU beslissing financiering Oosterweel: tijd voor alternatief vierstappenplan

Europa wil dat de Vlaamse regering de bouw van de Oosterweelverbinding opneemt in de begroting. De financiering zal daardoor niet alleen door tol, maar ook via besparingen op onderwijs, op welzijn en gezondheidszorg, op sport en cultuur moeten gebeuren. De kosten worden geschat op 3,2 miljard euro, maar in werkelijkheid wordt een veelvoud verwacht. De PVDA heeft een alternatief vierstappenplan.

“Er zijn nu niet alleen gezondheidsargumenten of mobiliteitsargumenten tegen deze waanzinnige Oosterweelverbinding”, zegt Dirk Van Duppen de specialist van de PVDA in het Oosterweeldossier, “ook de financiering van dit project wordt onmogelijk zonder nog meer te snoeien in de budgetten van onderwijs, welzijn en gezondheidszorg, sport en cultuur.”

“Deze Europese mokerslag voor de beslissing van de Vlaamse regering voor de Oosterweelverbinding moet nu maar het hele project van tafel vegen, zoals destijds met de Lange Wapper is gebeurd”, pleit Dirk Van Duppen.

Onmiddellijk tolvrij maken Liefkenshoektunnel en invoeren van slim rekeningrijden voor doorgaand vrachtverkeer lost het fileprobleem op en financiert de volledige overkapping van de Ring

Daarmee komt ook het vierstappenplan van de PVDA terug op de voorgrond. Dokter Van Duppen: “Eén: maak de Liefkenshoektunnel onmiddellijk tolvrij. We zien nu al dat alleen het tolvrij maken tijdens de spits de files in Antwerpen grotendeels oplost. Twee: leg dan de A102-tangent aan die het Wijnegemknooppunt verbindt met het Ekerenknooppunt. Deze tangent kan aangelegd worden in de geplande bedding van de spoorwegontsluiting van de haven en ingetunneld worden nabij bewoond gebied. Deze tangent haalt al het vrachtverkeer van en naar Nederland en Duitsland, Rotterdam en Calais, Noord- en Zuid-Europa van de Ring. Drie: voer versneld slim rekeningrijden voor doorgaand vrachtverkeer in volgens het Duitse Mautsysteem. Dat stuurt dit doorgaand vrachtverkeer rond de Antwerpse agglomeratie in plaats van zoals nu of zoals met de Oosterweelverbinding, door de Stad. Vier: overkap met de opbrengst daarvan de volledige Ring volgens het Ringland concept. Dit vierstappenplan is goedkoop, gezond en snel te realiseren. De eerste drie maatregelen lossen onmiddellijk het fileprobleem op en zijn binnen het jaar te realiseren. Door overkapping van de Ring is het lawaai en fijnstofprobleem voor de Antwerpenaren ook duurzaam opgelost.”

Slim rekeningrijden zoals het Duitse Mautsysteem voor doorgaand vrachtverkeer levert voldoende geld op om deze infrastructuurwerken te financieren vanuit openbare middelen én om de mobiliteit optimaal te sturen. Dan is er zelfs geen probleem meer met de Europese beslissing. “Dan is het helemaal niet nodig om tol te vragen aan gewone burgers. Ook niet-doorgaand vrachtverkeer moet dan niet meer betalen dan nu, want voor hen kan de overheid de verkeersbelasting en het eurovignet gewoon afschaffen”, zegt Dirk Van Duppen. In Duitsland is het fileprobleem sinds de invoering van dit systeem in 2005 opgelost. Alleen nog bij wegenwerken kent men in Duitsland files. Dit komt omdat het systeem aanzet tot meer vervoer per spoor en over het water, en het de transportbedrijven stimuleert om hun vrachtwagens beter te vullen en minder halfleeg of ‘Just-In-Time’ (JIT) te laten rijden. “Zulk rekeningrijden is ook van ontzettend belang om de Antwerpse Ring te overkappen. Vooreerst omdat zulk rekeningrijden vrachtwagens rond de stad doet rijden via de tangenten (de A102) en ze daardoor weghoudt van de Ring. Vervolgens omdat met twee tot vier jaar rekeningrijden voor vrachtwagens de overkapping van de Ring gefinancierd kan worden. Een studie door ‘Transport and mobility’ van de KU-Leuven berekende dat indien we de Duitse tarieven voor vrachtwagens in Vlaanderen zouden toepassen, dit jaarlijks 414 miljoen tot 673 miljoen euro zou opbrengen.1 Als men daarvan de verkeersbelasting en het eurovignet aftrekt blijft er nog ruim 250 à 500 miljoen euro over”, aldus Van Duppen.

1 Effecten van een kilometerheffing voor vrachtwagens (2009)