PVDA+ slachtoffer van lastercampagne. De linkse partij dient klacht in

De PVDA+ is vandaag slachtoffer geworden van een zielige lastercampagne die de linkse partij beschuldigt van racisme en antisemitisme. Het is ongehoord hoe ver het is kunnen komen met de sociale media, zo stelt woordvoerder Ivo Flachet. Wij laten het hier niet bij, wij dienen klacht in.

Op zijn/haar facebook-profiel heeft een zekere A.S. vandaag antisemitische uitspraken gedaan tegen het Joodse volk. Dat vinden wij als PVDA+ op zich al verwerpelijk. De PVDA+ is een consequent antiracistische en antifascistische partij die altijd is opgekomen voor solidariteit en tegen discriminatie. 

Erger is dat A.S. logo's en symbolen gebruikt van de PVDA+ en beweert 'een PVDA'er' te zijn. Wij hebben het ledenbestand van 8.200 leden doorgenomen en A.S. is geen lid, en ook nooit lid geweest, en zal - moest hij of zij dat vragen - ook niet toegelaten worden als lid. Antisemitisme en racisme zijn onverenigbaar met de statuten van de partij.

Op dit moment weten wij nog steeds niet of A.S. werkelijk bestaat, of dat het profiel is aangemaakt door iemand die doelbewust de PVDA+ wil beschadigen. Jammer genoeg is dat in deze tijden van sociale media heel gemakkelijk. Wij hebben al hetzelfde meegemaakt en valse twitter-profielen die zogenaamd in naam van de PVDA+ spreken, maar met het enige doel opereren om de linkse partij in diskrediet te brengen.

Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid dat A.S. wel degelijk bestaat, en een geradicaliseerde jongeman is die werkelijk antisemitische uitspraken doet. Vandaar dat de PVDA+ klacht zal indienen tegen A.S. of tegen onbekenden, voor laster en eerroof. Mensen die geen lid zijn van onze partij kunnen uiteraard geen enkele uitspraak doen in naam van de partij, en kunnen en mogen ook de gedeponeerde partijsymbolen niet gebruiken.

De PVDA+ zal ook klacht indienen tegen de website Clint die het nieuws brengt onder de verwerpelijke titel "Hitler had beter zijn werk afgemaakt", en nadien een artikel pleegt waarin gezegd wordt dat A.S. wel degelijk lid is van de PVDA+. Een eenvoudige telefoon naar onze partij had Clint die leugen kunnen besparen, want - nogmaals - de vermeende A.S. is geen lid en ook nooit lid geweest. Clint brengt het smadelijke artikel al evenzeer met gebruik van de partijsymbolen, en beweert met een screenshot van de vermeende A.S. het bewijs te hebben dat de PVDA+ "een afgetekende antisemitische partij" is. Tegen die uitspraak leggen wij klacht neer. Er zijn grenzen aan het modder gooien en aan het spelen onder de gordel.

De PVDA+ is in 1979 mee opgericht door de Joodse verzetsstrijdster Juliette Broder, die tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse medemensen heeft helpen onderduiken en die in het verzet tegen het moorddadige Hitler-regime haar marxistisch engagement heeft vorm gegeven. Vandaag telt de PVDA+ leden van tientallen nationaliteiten, afkomsten en religieuze overtuigingen. Vrijzinnige, christelijke, joodse, protestantse, moslim, boeddhistische mensen zetten zich binnen het kader van de socialistische oriëntatie in voor een solidaire, warme en sociale samenleving. De PVDA+ heeft mensen die dictatoriale regimes en oorlog ontvluchten steeds in woord en daad geholpen. Wij zullen ons blijven verzetten tegen racisme, antisemitisme, en fascisme. En precies daarom zullen we ons blijven verzetten tegen alle lastercampagnes die het tegendeel beweren. We vragen dat de kiescampagne met argumenten wordt gevoerd, dat ons programma op de korrel wordt genomen, dat onze voorstellen worden bediscuteerd. Geen enkele partij is er mee gediend dat men via bepaalde sites of sociale mediaprofielen de grofste onwaarheden verspreid.