PVDA wil een staalarbeider naar Waalse parlement sturen

Frédéric Gillot (links), lijsttrekker voor het Waals Gewest, naast Raoul Hedebouw die in Luik lijsttrekker wordt voor het federale parlement. (Foto Solidair, Antonio Gomez Garcia)

Fréderic Gillot, een 51-jarige staalarbeider, gaat de lijst trekken van de PVDA in het arrondissement Luik bij de regionale verkiezingen van 25 mei.

Als syndicaal afgevaardigde voor het ABVV op de ArcelorMittal-site van Chertal bij Luik maakt Fréderic deel uit van die syndicale krachten die vastberaden strijd hebben gevoerd voor het behoud van de staalnijverheid in het Luikse.

Deze arbeider, afkomstig uit Blégny en papa van twee kinderen, was tot 2005 voorzitter van de lokale afdeling van de PS. “Dat is het jaar dat de PS het Generatiepact goedkeurde en zo voor een groot deel van de werknemers het recht op brugpensioen afschafte. Ik zat in een schizofrene positie. Op maandag zou ik het Generatiepact moeten verdedigen binnen de socialistische structuur, dinsdag betoogde ik met het ABVV op straat tegen datzelfde pact. Op een bepaald moment is dat niet meer houdbaar.”

“Toen aan de oudere arbeiders gevraagd werd om langer te werken, terwijl hun kinderen werkloos waren, werd het voor mij onaanvaardbaar. Ik ben dus overgestapt naar de PVDA”, zegt Fréderic Gillot.

Bij de provincieverkiezingen van 2012 haalde de PVDA een score van 6,7%. Volgens het systeem van de verdeelsleutel D’Hondt, ligt de laatste verkozenen voor het Waalse Parlement op 7,7% in het arrondissement Luik. Dat is dan ook de plek waar een PVDA-vertegenwoordiger het meest dichtbij.

Raoul Hedebouw, nationaal woordvoerder van de PVDA en lijsttrekker in Luik voor de Kamer: “Door aan onze leden de kandidatuur voor te stellen van een staalarbeider en syndicalist als lijsttrekker hebben wij een krachtig signaal willen geven. Arbeiders hebben zelden of nooit een plek in de parlementaire arena, dat moet veranderen. Er is geen enkele reden waarom de parlementen plaatsen zouden zijn die gereserveerd zijn voor overgediplomeerde politici”

Een van de prioriteiten van Gillot wordt uiteraard de strijd voor werk. “Het Waalse Gewest heeft aangetoond dat het niet in staat is om het behoud van werkgelegenheid te verzekeren in onze mooie Luikse regio. Ik hoor meneer Marcourt (Waals minister van Economie, n.v.d.r.) wel spreken over reconversie op alle mogelijke manieren, maar op het terrein moeten we constateren dat onze  industriële jobs verdwijnen.”

De staalarbeider hekelt ook de cadeaus die multinationals krijgen, zonder dat daar enig effect op de werkgelegenheid tegenover staat. Fréderic Gillot: “Mittal betaalde 0 euro belastingen op de miljarden winst in België. Buiten de PVDA was er geen enkele partij die dat aan de kaak stelde. Het wordt tijd ons geld te investeren in stabiele werkgelegenheid, in de openbare diensten.”

De PVDA herhaalt haar eis om de Luikse staalnijverheid in overheidshanden te nemen. “Deze industrie is de ruggengraat van ons economisch weefsel”, zegt Fréderic Gillot.

Commentaar toevoegen