PVDA zegt alle steun toe aan beroep tegen dataretentiewet

“De PVDA zegt alle steun toe aan de procedure die de Liga voor Mensenrechten inspant tegen de dataretentiewet. Deze wet betekent de grootste aanslag ooit tegen de privacy van de burgers in België”, zegt Peter Mertens, voorzitter van de linkse partij PVDA.

“De PVDA zegt alle steun toe aan de procedure die de Liga voor Mensenrechten voor het Grondwettelijk Hof inspant om de vernietiging van de zogenaamde dataretentiewet te vragen, een wet die een aantasting betekent van de privacy van alle burgers. Meer nog, deze wet is de grootste aantasting op de privacy die ooit gebeurde”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens.

De wet verplicht internetproviders en telecombedrijven om de identiteitsgegevens van al hun gebruikers gedurende onbeperkte tijd te bewaren. Dit geldt ook voor de abonnementen op hun diensten. De inhoud zelf van de communicaties moet gedurende twaalf maanden bewaard blijven. Op die manier komt de communicatie tussen de burger onder permanente staatscontrole.

Op een affiche die onder meer via de sociale media verspreid werd, stelt de PVDA de ironische vraag: “De Staatsveiligheid, het enige gedeelte van de overheid die wel naar u luistert?”

“Door deze wet zou de staatsveiligheid in de toekomst zonder enige beperking alle communicatiegegevens van telefoon of internet kunnen opvragen”, legt Mertens uit. “Hiermee staat de privacy van iedereen op de helling. We zien dat de persoonlijke levenssfeer, een van de hoekstenen van de Verlichting en de moderne democratie, steeds meer wordt aangetast. En we zien tegelijk dat de klassieke partijen steeds minder weerstand bieden aan de uitholling van de privacy, of – in het geval van de wet-Turtelboom-Vande Lanotte – de uitholling zelf mee organiseren. Nochtans zou onder meer het recente NSA-afluisterschandaal ons beter moeten leren. Een overheid die een blanco cheque krijgt om de communicatie van haar burgers massaal te bespioneren, is een overheid die de doodgraver is van de fundamentele vrijheden van haar eigen burgers.”

De PVDA rekent erop dat het Grondwettelijk Hof de dataretentiewet ook effectief vernietigt: “In Duitsland hebben 35.000 burgers een soortgelijke wet voor het Grondwettelijk Hof bestreden. En met succes. Dit gebeurde ook in Oostenrijk, waar duizenden burgers een klacht indienden. Samen met veel andere democraten zullen wij eraan werken om van het Grondwettelijk Hof de annulering van deze wet te bekomen”, besluit Peter Mertens.

Persdienst PVDA