Recht op abortus: PVDA roept op tot onmiddellijke actie in solidariteit met de Spaanse vrouwen

Brussel protesteert tegen verstrengde Spaanse abortuswet.

De PVDA, haar vrouwenbeweging (Marianne) en haar jongerenbeweging (Comac) betuigen vandaag hun solidariteit met de Spaanse vrouwen op de actie in Brussel aan de Spaanse ambassade om 17u en het Europees Parlement om 18.30u.

In december keurde de Spaanse ministerraad een verstrenging van de abortuswet goed die zwangerschapsonderbreking beperkt tot de situatie van verkrachting en bij medisch gevaar. “De Spaanse vrouwen verliezen het fundamentele recht om te beschikken over hun eigen lichaam en eigen leven. Met deze wet houdt eerste minister Mariano Rajoy zijn verkiezingsbelofte, die een zeer conservatieve visie op de samenleving weerspiegelt: een samenleving waarin vrouwen wel kinderen mogen opvoeden, maar niet mogen kiezen in welke omstandigheden ze klaar zijn om die kinderen op de wereld te zetten”, zegt Maartje De Vries, voorzitster van Marianne.

Dit betekent een stap achteruit voor onze democratie, maar ook een stap achteruit op het vlak van gezondheid. Onderzoek wijst bovendien uit dat je het aantal abortussen niet vermindert door de toegang tot abortus moeilijker te maken. Je vergroot er enkel het gezondheidsrisico voor de vrouw mee.

“Door vrouwen te beroven van dit fundamentele basisrecht, zoals in Spanje gebeurt, ontstaat een grove ongelijkheid: aan de ene kant heb je de meest geprivilegieerde vrouwen die naar het buitenland kunnen trekken voor een abortus, aan de andere kant is er de meerderheid van de vrouwen, die die mogelijkheid niet hebben en noodgedwongen hun toevlucht moeten zoeken tot illegale en gevaarlijke operaties. De crisis neemt in Spanje al rampzalige proporties aan en stort miljoenen gezinnen in de armoede en werkloosheid. Jongeren en vrouwen hebben andere maatregelen nodig. Geen wetten die hun criminaliseren voor zaken die een mensenrecht zijn”, aldus nog De Vries.

De Spaanse abortuswet wordt een van de strengste in Europa. Toch is ook in België ons de toegang tot abortus of anticonceptiva niet voor iedereen vanzelfsprekend: sommige ziekenhuizen weigeren de ingreep uit te voeren en hulp rond gezinsplanning en anticonceptiva ontbreekt vaak. Voorbehoedsmiddelen zijn daarenboven verre van gratis en op sommige plaatsen is seksuele voorlichting zeldzaam. De meest kwetsbare vrouwen worden het hardst getroffen: vrouwen zonder papieren hebben amper toegang tot medische zorg, laat staat tot abortus of anticonceptiva.

Maartje De Vries besluit: “Solidair met de Spaanse vrouwen eisen wij dat de Spaanse regering de wet die abortus terug strafbaar maakt, vernietigt. Wij roepen ook de Belgische regering op om politieke en diplomatieke middelen in te zetten om druk uit te oefenen voor deze eis. In België het voortouw nemen, is trouwens de beste manier om het debat te voeren op Europees niveau. In een tijd waarin de fundamentele rechten van vrouwen overal in Europa worden uitgehold, vragen we ook de verbetering van de situatie in België op basis van de eisen van abortuscentra en vrouwenorganisaties.”