Regering-Michel I komt uit de kast als regering van multinationals, miljonairs, energiereuzen en NAVO

PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw.

“De regering-Michel I kwam deze dinsdagavond uit de kast als een regering die werkende mensen, gepensioneerden en jongeren armer maakt, en die aandeelhouders rijker maakt”, laat PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw in een eerste reactie weten. Als alle details van het regeerakkoord gekend zijn, komt de studiedienst van de linkse partij met een uitgebreidere reactie.

Raoul Hedebouw: “We kennen de details nog niet, maar wat ons al bereikt, is het tegenovergestelde van wat de nieuwe regering beweert. De indexsprong, de verhoging van de pensioenleeftijd, het aanmoedigen van overuren... dit is een regering die de aanval inzet op de koopkracht, op de werkgelegenheid en op de publieke investeringen. Kortom, een regering die de crisis nog zal verergeren. Met miljarden euro’s aan nieuwe cadeaus voor de grote bedrijven – bijna 2,5 miljard via indexsprong en vermindering van sociale bijdragen – zorgt de regering voor een herfinanciering van de aandeelhouders van de grote bedrijven, terwijl de kassen van de sociale zekerheid geledigd worden.”

“Deze regering is niet alleen antisociaal, maar ook antipacifistisch, anti-ecologisch en antidemocraisch”, gaat Hedebouw verder.

“Antipacifistisch, want deze regering is bereid om – geheel volgens de richtlijnen van de NAVO – bijna zes miljard euro te investeren in de aankoop van F-35-vliegtuigen.”

“Anti-ecologisch, want ze wil nog minstens tien jaar verder gaan met kernenergie, waardoor België gebukt blijft gaan onder de chantage van Electrabel dat enkel inzet op fossiele brandstoffen.”

“Antidemocratisch, want ze wil het stakingsrecht kortwieken door een minimumdienstverlening in te voeren.”

De leugens van Bart De Wever en Charles Michel

“We konden deze avond horen hoe Bart De Wever zei dat we een indexsprong ‘niet zouden voelen’. Wij zijn echter slim genoeg om te kunnen rekenen: een indexsprong kost voor iemand met een brutoloon van 2.600 euro liefst 700 euro in het eerste jaar en 17.000 euro na twintig jaar loopbaan”, rekent het PVDA-Kamerlid uit.

“Charles Michel van zijn kant noemde een verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar dan weer ‘onvermijdelijk’. Vervroegd pensioen zal maar mogelijk zijn vanaf 63 jaar. Dat is ondoenbaar, onlogisch en onnodig”, zegt Hedebouw. “Ondoenbaar, want veel oudere werknemers zijn óp gewerkt en hebben last van hun gezondheid, vaak al van hun 58, 60, 62 jaar. Onlogisch, want er zijn bijna 650.000 werkzoekenden, waarom dan langer werken? Onnodig, want de vergrijzing is betaalbaar.”

De cactus van het verzet op 19 oktober

In haar alternatief plan, het Cactusplan, geeft de PVDA oplossingen om de miljarden te vinden voor de herfinanciering van de pensioenen, maar ook om te investeren in sociale, ecologische en democratische vernieuwing. (zie www.pvda.be/cactusplan)

“Dit regeerakkoord is onaanvaardbaar”, besluit Raoul Hedebouw. “Het is hoog tijd voor sociale oplossingen. En daar zullen we samen voor moeten zorgen met een breed sociaal verzet. Met een eerste afspraak om de cactus van het verzet te laten prikken: de Protestparade die de PVDA op 19 oktober in Brussel organiseert.”

Persdienst PVDA