Sluiting cokesfabriek Ougrée: regering moet haar verantwoordelijkheid nemen en onteigenen in plaats van te jammeren

(Foto jepoirrier / Flickr)

“Het Waals gewest moet zijn verantwoordelijkheid opnemen bij deze sluiting en ophouden met jammeren”, aldus Frédéric Gillot, Waals Parlementslid voor de PVDA, naar aanleiding van de aankondiging van de sluiting van de cokesfabriek.

De werkloosheid in het arrondissement Luik ligt op 19%. In Seraing op 23%. De sluiting van deze afdeling zet opnieuw 250 gezinnen op de keien. “Dat kan zo niet voort”, zegt de PVDA-gekozene. “We hebben werk nodig en fabrieken zodat gezinnen hun brood kunnen verdienen. Met krokodillentranen kunnen we ze niet in leven houden. De cokesfabriek moet blijven!”

Temeer daar het behoud van de cokesfabriek de basisvoorwaarde is voor het behoud van de hele staalnijverheid in het Luikse bekken, stelt de PVDA. Als deze fabriek dichtgaat, is er nog veel minder reden om de hoogovens opnieuw aan te zetten. Dus ook minder kans voor de leefbaarheid van de koudwalserij op middellange en lange termijn.

Daarom vraagt de PVDA dat de regering nu haar verantwoordelijkheid neemt. “Wij vragen dat de regering overgaat tot onteigening van de cokesfabriek omwille van het algemeen openbaar nut en dit voor een symbolische euro”, stelt Frédéric Gillot. Hij noemt dit “het laatste middel om de jobs te redden”.

Frédéric Gillot, zelf ex-staalarbeider, benadrukt dat onteigening wettelijk mogelijk is en we niet moeten wachten op een nieuw decreet: “Volgens een Waals decreet van 6 mei 1988 mag de Waalse regering overgaan tot onteigening van onroerend goed om redenen van openbaar nut voor het uitoefenen van haar bevoegdheden. Welnu, onder deze bevoegdheden van het Waalse Gewest valt onder meer het economisch beleid. Deze onteigening om redenen van openbaar nut voor het Waalse Gewest is dus perfect mogelijk.”

Gezien onteigeningen moeten gebeuren tegen een “eerlijke vergoeding”, kan de regering de cokesfabriek onteigenen voor een symbolische euro. “Het uitgespaarde geld kan gebruikt worden om te investeren in minder vervuilende en efficiëntere machines die het voortbestaan van de cokesfabriek verzekeren”, besluit het Waals Parlementslid van de PVDA.

De bal ligt dus in het kamp van de (toekomstige) regering.

Commentaar toevoegen