Spoorstaking: een noodkreet die vraagt om een versterking van het openbaar vervoer

De PVDA begrijpt de ongerustheid van de spoorwerkers die op maandag 30 juni in staking zijn. Op 10 jaar tijd zijn er bij de spoorwegen zo’n 6.000 jobs verloren gegaan (van 40.243 naar 34.452). Die vermindering van het personeelsaantal heeft een invloed op de kwaliteit van de dienstverlening, op de stiptheid van de treinen en op de veiligheid van het spoorverkeer. Denken we maar aan de sluiting van de loketten in bepaalde stations of de vervanging van personeel door automaten. Deze daling heeft ook gevolgen voor de werkdruk voor de resterende spoorwerkers. De NMBS-werknemers hebben meer dan 1.000.000 achterstallige verlofdagen en recuperatiedagen (als compensatie voor werk op zondag bijv.) tegoed. “Het feit dat de spoorwerkers hun vakantiedagen waarop ze recht hebben, aan de vooravond van de verlofperiode, niet kunnen opnemen, is een belangrijk signaal waarop de directie van de NMBS en de regering moeten antwoorden”, zegt Raoul Hedebouw, nationaal woordvoerder van de PVDA.

« Deze staking gaat niet alleen over de verdediging van de arbeidsvoorwaarden van de spoorwegwerknemers. Het gaat ook over de verdediging van de kwaliteit van de dienstverlening door één van de belangrijkste openbare diensten van ons land: het openbaar vervoer.”, preciseert de woordvoerder van de PVDA.

Raoul Hedebouw: “De werknemers van de NMBS vechten dagelijks tegen de vertragingen en het gebrek aan onderhoud van de treinen. Maar op een dag is de maat vol en loopt de emmer over. De NMBS moet dringend werk maken van meer aanwervingen. Om een betere dienstverlening aan de reizigers aan te kunnen bieden moet de regering opnieuw echt investeren in de NMBS.”

De PVDA stelt een masterplan voor om het openbaar vervoer in ons land (NMBS, tram-metro-bus, De Lijn, STIB, TEC) opnieuw op de rails te zetten. Daarvoor is er een pak overheidsgeld nodig. “Het gaat er om ambitieus te zijn. We gaan dus voor een heel andere logica dan het nieuwe Transportplan 2014 van de regering (waarbij een reeks vroege en late treinen worden geschrapt). En het gaat dus niet over het invoeren van een minimumdienstverlening. Het versterken van het openbaar vervoer is het beginpunt van een solidaire samenleving, bovendien is het een goed antwoord op de ecologische crisis waar we mee te kampen hebben.” besluit Raoul Hedebouw.

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

De regering heeft een Transportplan? Transport, dat zijn goederen en misschien ook vee. Een plan VEE dus eigenlijk?
Nu men roep dat men langer moet werken en dit en dat en wat ziet men zij de werk kunnen verschaffen doen het zelfs niet in tegen deel afdanken ten koste van veiligheid onderhoud en stiptheid terwijl de stations vol hangen van aanwervingen is dit dan omdat men het zo voor geschreven krijgt en er verder niks; en inderdaad wordt het nog al veel een vee transport over volle wagons en dat terwijl men er twee leeg mee sleurt aan het eind. Nu zal zijn reden hebben denk ik dan, maar leeg blijft leeg terwijl men in de rest niet eens zitten kan. En over het op tijd zijn en gepaste dienst verlening zullen we maar zwijgen. Nu Mr Hoomans vind het nog te veel dus dat belooft
Zou het geen goed idee zijn het goederenvervoer plat te leggen met een staking, in plaats van de burgertreinen ? Dat zou de bedrijven treffen, niet de "onschuldige reizigers", die dan geen reden meer zouden hebben om de vakbonden te verguizen.