“Studie UA geeft Piketty gelijk, tijd voor miljonairstaks in Belgïe”

Foto Solidair, Salim Hellalet

“In België bezitten de 5% rijkste evenveel als de 75 % armste mensen. Dat is de conclusie die men kan trekken uit de studie van de onderzoekers Kuypers en Marx van de Universiteit van Antwerpen”, zo reageert Peter Mertens, voorzitter van de PVDA+. De linkse partij PVDA+ ziet in de studie Van Kuypers en Marx van de Universiteit van Antwerpen het failliet van het beleid van de laatste dertig jaar. 

“In België bezitten de 5% rijkste evenveel als de 75 % armste mensen. Dat is de conclusie die men kan trekken uit de studie van de onderzoekers Kuypers en Marx van de Universiteit van Antwerpen”, zo reageert Peter Mertens, voorzitter van de PVDA+. "Dit bevestigt het werk van Marco Van Hees van de studiedienst van de PVDA en dit versterkt onze eis van een miljonairstaks, die betrekking heeft op de patrimonia ter waarde van meer dan 1,5 miljoen euro. Het is tijd om paal en perk te stellen aan deze frappante ongelijkheid die het failliet van het beleid tegen de vermogenskloof aantoont." 

Bovendien tonen de resultaten van de stemtest, die men vanochtend onthulde, aan dat 74,8 % van de Vlamingen akkoord gaan met het idee dat “de grootste fortuinen zwaarder belast moeten zijn”. Dat resultaat bevestigt een reeks van peilingen die men de voorbije jaren uitvoerde en die gelijkaardige percentages opleveren: tussen de 70 en 80 % van de meningen staan positief tegenover een belasting op de grote fortuinen. 

De linkse partij PVDA+ ziet in de studie van Kuypers en Marx het failliet van het beleid van de laatste dertig jaar. 

De studie van Sarah Kuypers en Ive Marx van de Universiteit van Antwerpen baseert zich op een enquête die de Centrale Europese Bank voerde in 2010. Die wijst uit dat de 10 % meest gefortuneerde Belgische gezinnen beschikken over 44% van het totale fortuin. En dat die 10 % zelfs 250 keer meer bezitten dan de 10% minst gefortuneerden van het land. 
 
Peter Mertens : “De belangrijkste les die de onderzoekers trekken is dat de kloof in de verdeling van het patrimonium 45 keer groter is dan de kloof inzake de verdeling van de inkomsten. Een stelling die aansluit bij die van de befaamde Franse econoom Thomas Piketty in zijn laatste boek “Capital in the twenty-first century”. Het is op basis van dezelfde analyse van een gigantische kloof tussen de patrimonia dat Marco Van Hees, van de studiedienst van de PVDA, in zijn boek Belastingsparadijs België (EPO, 2014), een argumentatie opbouwt die pleit voor een belasting op de patrimonia zelf in plaats van enkel te mikken op de inkomsten uit het patrimonium.” 

De onderzoekers pleiten ook voor een uitdieping van de onderzoeken inzake deze ongelijkheid in fortuinen. In België zijn deze onderzoeken sterk afgeremd door het ontbreken van een kadaster van fortuinen en door het gebrek aan een werkelijke opheffing van het bankgeheim. Dat zijn twee maatregelen die de PVDA naar voren schuift als zijnde onontbeerlijk.  

De linkse partij PVDA+ ziet in de studie Van Kuypers en Marx het failliet van het beleid van de laatste dertig jaar. “Iedereen kan de balans opmaken. In mijn boek 'Hoe durven ze?' heb ik gesproken over een grote hold-up die een bijzonder kleine toplaag van de samenleving rijker maakt. Dat is het gevolg van een politiek die weigert een vermogensbelasting in te voeren, van een politiek die jaar na jaar de tarieven van de vennootschapsbelastingen heeft doen dalen, en van een politiek die stelselmatig de hoogste belastingschalen voor de topinkomens heeft afgebouwd”, zegt Peter Mertens.

“In ons land is dat proces bezig, onder de verschillende regeringen of het nu roomsblauw, roomsrood, paars of paarsgroen was. Voor 1988 bedroeg de aanslagvoet van de vennootschapsbelastingen nog 45 procent, vandaag ligt de aanslagvoet op een theoretische 33,99 procent, maar door de notionele interestaftrek betalen de multinationals vandaag slechts 6 procent. Hetzelfde verhaal zag je gebeuren bij de inkomensbelastingen: voor 1988 lagen de hoogste schalen op 68 procent. In 2001 schafte paarsgroen de schaal van 55 procent af, zodat de hoogste schaal vandaag op 50 procent ligt. Op die manier dragen de sterkste schouders steeds minder bij aan de samenleving”, zegt Peter Mertens verder. “Het ergste is dat die tendens vandaag doorgaat. De traditionele partijen willen de notionele interestaftrek niet afschaffen, en verzetten zich tegen de invoering van een vermogensbelasting. Al diegenen die weigeren deze maatregelen in te voeren, zullen uiteindelijk of de middenklasse treffen, of de armsten treffen, of allebei treffen. De inzet is dus groot. De toenemende ongelijkheid is zelfs dé inzet voor de komende decennia.”

Show me the money!

“Show me the money! De OESO toont het antwoord. Piketty toont het antwoord, Sarah Kuypers en Ive Marx tonen het antwoord. En onze studiedienst toont het antwoord”, zegt Mertens.

Het is nu tijd om een miljonairstaks in te voeren die enkel de 2 procent allerrijksten treft. 

“Wij hebben een tegenstem nodig die dat punt in alle klaarheid op de agenda kan plaatsen. Het is nu tijd om een miljonairstaks in te voeren die enkel de 2 procent allerrijksten treft. Onze studiedienst heeft een heel concreet, onderbouwd en becijferd voorstel uitgewerkt dat jaarlijks 9 miljard euro kan opleveren. Dat geld hebben we nodig om te investeren in pensioenen, in onderwijs en onderzoek, en in bijkomende banen. Het is tijd dat iedereen kleur bekent. Hetzelfde geldt voor de afschaffing van de notionele interestaftrek. Dit onderzoek toont aan dat de PVDA+ meer dan ooit nodig is om de liberale eensgezindheid te doorbreken, en concrete sociale voorstellen op de agenda te plaatsen.”

Contact:
Ivo Flachet

Het boek 'Hoe durven ze?' is nog steeds te verkrijgen via de webshop van de PVDA