Studiedienst PVDA: “Belastingverhoging voor ontslagen werknemers toch ingevoerd door de regering, multinationals blijven buiten schot”

De studiedienst van de PVDA bestudeerde het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen, alsook de amendementen die de regering deze week zelf indiende. “De belastingverhoging voor ontslagen werknemers is helemaal niet ongedaan gemaakt”, zegt Kim De Witte, lijsttrekker Kamer voor de PVDA+ in Limburg en medewerker van de PVDA-studiedienst. “Voor alle werknemers die ontslagen worden in de toekomst blijft zij van kracht. Bovendien blijft zij ook van kracht voor individuele werknemers, die ontslagen zijn vóór 1 april 2014 buiten het kader van een collectief ontslag. Ook dat is een grote groep van werknemers die de economische crisis treft.”

De PVDA+ verzet zich tegen belastingverhogingen op vergoedingen en vakantiegeld voor ontslagen werknemers. “Het ontslag is al meer dan erg genoeg”, aldus Kim De Witte. “We zitten met meer dan 600.000 werkzoekenden in België. Volgens de officiële cijfers concurreren er gemiddeld 17 werkzoekenden voor elke beschikbare job. Je werk verliezen in deze arbeidsmarkt is een ramp. De ontslagvergoeding dient om de eerste schok daarvan op te vangen. Deze vergoeding zwaarder belasten is verwerpelijk. Voor een alleenstaande met een brutoloon van 30.000 euro zou de gemiddelde aanslagvoet stijgen met meer dan 6 procent, meer bepaald van 22,1 naar 28,7 procent. In onze voorbeelden, kan dat gaan van 2.640 tot 5.280 euro meer belastingen dan nu.”

Bij de bekendmaking van het wetsontwerp vorige week liet de reactie op de werkvloer bij Ford Genk en zijn toeleveringsbedrijven niet lang op zich wachten. De regering reageerde quasi onmiddellijk met een amendement dat deze week werd ingediend. Werknemers die collectief ontslagen worden en van wie het sociaal plan dat de ontslagvergoedingen regelt, werd neergelegd voor 1 april 2014, vallen niet onder de belastingverhogingen.

Voor de PVDA+ is dit soort van lapwerk onaanvaardbaar. “De belastingverhoging is helemaal niet ongedaan gemaakt”, aldus Kim De Witte. “Voor alle werknemers die ontslagen worden in de toekomst blijft zij van kracht. Bovendien blijft zij ook van kracht voor individuele werknemers, die ontslagen zijn vóór 1 april 2014 buiten het kader van een collectief ontslag. Ook dat is een grote groep van werknemers die de economische crisis treft.”

“De keuzes die deze regering maakt in het fiscaal beleid zitten helemaal fout”, zo vervolgt Kim De Witte. “Dit wetsontwerp is daarvan het zoveelste bewijs. België is een fiscaal paradijs voor grote multinationals, die bijna volledig aan de dans van de vennootschapsbelasting ontsnappen, en een fiscale hel voor de werkende mensen. De grootste ondernemingen betalen gemiddeld nauwelijks zo’n 6 % belastingen. En veel grote ondernemingen betalen helemaal geen belastingen. Daarnaast de belastingen verhogen voor mensen die net ontslagen zijn, is pervers.”

De PVDA+ pleit voor de afschaffing van de notionele-interestaftrek en voor de invoering van miljonairstaks onder andere voor publieke investeringen en creatie van jobs in de openbare diensten.

Lees hier de ministudie van de PVDA+.

Persdienst PVDA+