Waarom de Vlaamse regering vrijdag geen BAM mag kiezen

In 2009 stemde de grote meerderheid neen tegen het BAM-tracé dat de internationaal doorgaand verkeer dicht naar de stadskern trekt. De PVDA+ hield nadien een symbolische uitvaart van het BAM-tracé en de Lange Wapperbrug (foto). De Vlaamse regering zou dat BAM-tracé er nu toch willen doordrukken, met een tunnelvariant in plaats van een brug.

Het lijkt erop dat de Vlaamse regering van Kris Peeters alles in stelling brengt om vrijdag alsnog voor het BAM-tracé te kiezen, midden de kaboutertijd voor de verkiezingen. Zo zou de minister-president de toenemende kritiek op het immobilisme in Vlaanderen willen pareren.

Mocht de Vlaamse regering nu snel-snel het BAM-tracé doorduwen voor de verkiezingen, dan mag ze onder meer op het actieve verzet van de PVDA+ rekenen. Voorzitter Peter Mertens: “Het dossier sleept nu bijna tien jaar aan. We hebben tientallen volksmeetings gehouden en duizenden mensen gemobiliseerd, en in 2009 heeft de Antwerpenaar uiteindelijk neen gestemd tegen dit tracé. Men heeft neen gezegd omdat het BAM-tracé het internationaal doorgaand verkeer naar de stadskern blijft trekken, en zo een hypotheek legt op de toekomst van tienduizenden Antwerpenaren. Dat verzet leeft nog steeds.”

Volgens Peter Mertens zijn de bewoners van Antwerpen niet te spreken over het BAM-tracé: “Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de Vlaamse regering van Kris Peeters ten alle prijzen het BAM-tracé wil doorduwen, ondanks de mening van de inwoners van de betrokken grootstad. De PVDA+ organiseerde vorige week nog twee informatieavonden: in Berchem en in Deurne. De opkomst was zeer groot en de boodschap duidelijk: neen aan het BAM-tracé! Maar blijkbaar vindt de Vlaamse regering de verzuchtingen van de betonlobby en Noriant belangrijker dan de gezondheid van honderdduizenden sinjoren, vooral inwoners van Berchem, Borgerhout, Merksem en Deurne.”

Dirk Van Duppen, huisarts en specialist Oosterweel voor de PVDA+, sluit zich hierbij aan: “Met deze beslissing nemen luchtvervuiling en geluidsoverlast toe in de meeste woonwijken in Merksem, Deurne en Borgerhout. Dat zegt het milieu-effectenrapport (MER) zelf! In die volkswijken wonen dus de mensen die moeten leven met de medische gevolgen van deze beslissing. In hetzelfde milieu-effectenrapport staat dat het alternatieve traject, het zogenaamde Meccano-tracé dat het doorgaand verkeer veel verder van de stadskern houdt, op vlak van leefbaarheid op alle parameters het beste scoort, maar ook op vlak van mobiliteit performant is. Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering van CD&V, N-VA en sp.a hier geen rekening mee zou houden, en dus geen enkele waarde hechten aan inspraak, democratie, en gezondheid van de Antwerpenaren. Als de Vlaamse regering vrijdag toch voor het BAM-tracé kiest dan vallen de maskers.”

Volgens Van Duppen is met het BAM-tracé overkapping van de ring technisch onmogelijk. “Het BAM-tracé houdt immers een verbreding van de ring in, aan het Sportpaleis en die kan je niet overkappen.” Dat zo belangrijke feit komt in het hele milieu-effectenrapport niet ter sprake. “Het is ongehoord dat een milieu-effectenrapport op deze manier politiek wordt gemanipuleerd”, aldus dokter Van Duppen.

Volgens de PVDA+ liggen de oplossingen voor de Antwerpse mobiliteit helemaal niet bij de aanleg van het BAM-tracé. Van Duppen: “Men moet de juiste keuzes maken. Die zijn: het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel; de aanleg van de A102-tangent, zodat het vrachtvervoer van de ring verdwijnt; de overkapping van de ring als duurzame oplossing voor fijn stof en lawaai en ten slotte het invoeren van rekeningrijden voor doorgaand vrachtverkeer zoals het Maut-systeem in Duitsland. Studies van de KU Leuven en van de UAntwerpen tonen dat men hiermee het fileprobleem oplost. Vrachtwagens rijden dan rond de stad in plaats van op de ring, door de agglomeratie. Vrachtverkeer verschuift dan ook naar het spoor- en watertransport. Ten slotte brengt dit doorgaand vrachtverkeer dat nu niets betaalt, jaarlijks tussen de 250 en 500 miljoen euro op. Met twee à vier jaar rekeningrijden voor vrachtwagens kan de overkapping van de ring gefinancierd worden.”

Persdienst PVDA