Wetenschapper/pensioenspecialist Kim De Witte trekt Limburgse Kamerlijst PVDA+

Vrijdagochtend maakte de PVDA bekend dat pensioenspecialist Kim De Witte de lijst van PVDA+ gaat trekken voor de Kamer in de provincie Limburg.

Kim De Witte (36) is licentiaat in de rechten en licentiaat in de economie. Van 2001 tot 2008 was hij actief als advocaat aan de balies van Antwerpen en Brussel. Hij specialiseerde zich in arbeidsrecht en pensioenen binnen het advocatenkantoor Claeys & Engels. In 2008 keerde hij terug naar de KU Leuven, waar hij werkte als onderzoeker en waar hij nog steeds doceert in de leergang pensioenrecht.

De Witte publiceert veelvuldig over thema’s van sociale zekerheid en vergrijzing en schreef een doctoraat over het recht op pensioen, dat hij in de komende maanden verdedigt.

De Witte is het niet eens met de keuzes van de regering inzake pensioenbeleid. Langer werken en de wettelijke pensioenen afbouwen zijn keuzes die al te vaak worden voorgesteld als een noodzakelijkheid, terwijl er volgens De Witte andere keuzes mogelijk zijn: “De economische impact van de vergrijzing wordt overroepen en misbruikt om andere beleidsdoelstellingen op te dringen, namelijk privatisering van de sociale zekerheid en hervorming van het arbeidsmarktbeleid – langer werken, druk op de lonen en flexibele arbeidsvoorwaarden. De sociale kost van dat beleid is groot.”

Door de pensioenleeftijd lineair op te trekken wordt het recht op pensioen voor een aantal leden van de samenleving helemaal ontnomen, zo stelt De Witte. Het verschil in levensverwachting tussen de hoogste en de laagste socio-economische groepen bedraagt maar liefst 7,5 jaar voor mannen en 6 jaar voor vrouwen. Het verschil in gezonde levensverwachting bedraagt meer dan 18 jaar, zowel voor mannen als voor vrouwen. “Iedereen verplichten om te werken tot de leeftijd van 65 jaar of meer is dan ook zeer ongelijk”, aldus de pensioenspecialist.

Kim De Witte pleit ook voor een versterking van het wettelijke pensioen. In zijn onderzoek toont hij zowel de noodzaak als de betaalbaarheid daarvan aan: “Meer dan een vijfde van de gepensioneerden, 22 %, moet rondkomen met een pensioen onder de armoedegrens. Dat is een schande voor een rijk land als België. De regering gaf reeds te kennen dat zij in een volgende legislatuur vooral de aanvullende pensioenen wil versterken. Maar het aanvullend pensioen is het pensioen van de ongelijkheid”, aldus De Witte.

“Ik heb jarenlang in die sector gewerkt. Voor een bedrijfsleider worden miljoenen euro’s aan aanvullende pensioenrechten opgebouwd, met alle sociale en fiscale voordelen van dien. Voor een gewone werknemer gaat het over enkele duizenden euro’s. Een druppel op een hete plaat wanneer de facturen van rusthuis, verzorging, hospitalisatieverzekering, enzovoort binnenstromen. Het aanvullend pensioen is bovendien niet zonder risico. Recent nog ging de aanvullende pensioenverzekeraar APRA Leven failliet. Hierover zijn nog verschillende rechtszaken lopende, maar in een aantal vonnissen werd reeds geoordeeld dat de gedupeerde werknemers het overgrote deel van hun opgebouwde pensioenrechten kwijt zijn. Dat is onaanvaardbaar.”

Naast de pensioenen worden ook de programmapunten van PVDA+ over het terugdringen van de armoede en het recht op stabiele jobs door De Witte onderschreven: “Ik woon in Limburg en de toekomst daar is heel onzeker. Volgens de officiële cijfers zijn er momenteel 33.000 werkzoekenden en 4400 bestaande vacatures. Wanneer Ford definitief sluit, komen daar nog eens 8000 werkzoekenden bij. Dat betekent ongeveer tien werkzoekenden per vacature. De federale regering voerde de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen in. De N-VA wil ze nog versnellen. Limburg zal bloeden onder dat beleid.”

De mensen in deze omstandigheden verplichten om nog langer te werken, is de absurditeit zelve, stelt Kim De Witte. Daarom wil hij het voorstel van de fakkelbanen op de politieke agenda plaatsen. “Laat ouderen de fakkel doorgeven aan jongeren. Recht op vervroegd pensioen vanaf 60 jaar of brugpensioen vanaf 58 jaar – in beide gevallen na 35 loopbaanjaren – met verplichte vervanging door een jongere. Veel mensen zijn opgewerkt en uitgeput op 60 jaar. Het is absurd, zowel economisch als sociaal, om deze mensen te verplichten om nog langer te werken terwijl hun kinderen thuis zitten zonder werk.”

De lijst voor het Vlaams parlement van PVDA+ in Limburg wordt getrokken door Gaby Colebunders. “Het feit dat de PVDA iemand als Colebunders naar voor schuift, vind ik een sterk punt. Het wordt tijd dat de stem van een werkman terug weerklinkt op de tribune van het parlement. Colebunders spreekt de taal van het volk. Ik ben een dossiervreter. Samen vormen wij een schitterend team.”

Kim De Witte groeide op in Genk, als middelste uit een gezin van vijf kinderen. Van jongs af aan was hij actief in de jeugdbeweging en op school, als voorzitter van de leerlingenraad en oprichter van de schaakclub. Na zijn humaniora trok hij naar Leuven en vervolgens Brussel. In Leuven draaide hij mee in de wetswinkel en de studentenvertegenwoordiging. In Brussel engageerde hij zich als bestuurder van verschillende verenigingen in de sociale economie (de vzw EVA die tewerkstellingsprojecten ontwikkelt, de vzw AKSENT die van diensten voor en met ouderen organiseert en de vzw Enfant Lumière die onderwijsprojecten ondersteunt). Naast Leuven, Antwerpen en Brussel studeerde en werkte hij een jaar in Rome en een jaar in Berlijn. Sinds 2011 woont hij terug in Genk.

Klik hier voor het academisch cv van Kim De Witte.

Persdienst PVDA