openbare diensten

De staking van de ambtenaren van 30 april was een succes. Een eerste waarschuwing van de federale openbare diensten aan het adres van Steven “F35” Vandeput (N-VA). Naast de invoering van interims en de aanval op vakantie- en ziektedagen, wil de minister van Ambtenarenzaken - tevens minister van Defensie - het ambtenarenstatuut onder vuur nemen.

“We willen 6% loonsverhoging en minstens 200 euro per maand extra voor de laagste lonen.” Sinds het begin van de week hebben in Duitsland dagelijks tot 35.000 werknemers uit de openbare sector gestaakt. De metaalarbeiders hebben onder meer een loonsverhoging van 4,3% kunnen bekomen. Waarom zouden de 3 miljoen werknemers in de openbare dienst dat dan ook niet kunnen?

We gebruiken ze elke dag: als we onze kinderen naar school brengen, om een brief te versturen, als we ziek zijn… We doen daarvoor beroep op openbare diensten, ónze openbare diensten.

Vandaag, 3 april, organiseerde de ACOD een debat over de toekomst van de overheidsdiensten. Ook Peter Mertens was er te gast, naast Matthias Diependaele (N-VA), Marnic De Meulemeester (Open VLD), Bart Caron (groen), en Bart Van Malderen (sp.a). In haar memorandum doet de ACOD een oproep om ons niet in een hoekje te laten drummen én om links te stemmen. Hieronder leest u de tussenkomst van Peter Mertens.

De 'Openbare Diensten te Koop?'

 

Info-avond ‘Privatisering van openbare diensten: nu ook de zorgsector onder vuur?’ met Mie Branders, georganiseerd door PVDA Brasschaat.
 

 

Het Masereelfonds organiseert zijn 4e crisisconferentie