Staf Henderickx

Een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen blikken we met enkele PVDA-verkozenen terug naar het werk van hun fractie en hun groep het afgelopen jaar. Staf Henderickx over de kleinste zijn, sneeuw ruimen en gevaarlijke bedrijven.

Tot nu toe heeft de Lommel geen zinnig financieel beleid gevoerd. De stad heeft nochtans meer financiële reserves dan je verwacht in deze neoliberale besparingstijden. Toch zit de Lommel in geldnood. PVDA-gemeenteraadslid Staf Henderickx weet hoe dat komt en wat er aan te doen valt. Lees zijn betoog.

 

Over stress, burn-out, bore-out, depressie.. Maar vooral hoe loopbaanoriëtatie en – begeleiding kan helpen. Inleiding : Dokter Staf Henderickx, auteur 'Dokter ik ben op'.