Frédéric Gillot

Wat betekent het brugpensioen nog als men actief moet blijven tot 65 jaar? De regering tekende het doodsvonnis van het brugpensioen. Ze wijzigde bovendien de regels met terugwerkende kracht. Stuur nu een protestmail naar de regering!

Frédéric Gillot is een 51-jarige staalarbeider en vader van twee studerende kinderen. Hij heeft een lange geschiedenis van syndicale strijdervaring. Die zal hem goed van pas komen in het Waals parlement.

Lees hier zijn volledige portret.

De PVDA nodigde vanmorgen de pers uit voor de voorstelling van haar petitie voor het annuleren van de Belgische economische zendingen naar Israël. “Stop met holle woorden. Tijd voor sancties”, klinkt het. De petitie past in de internationale campagne BDS (boycot, desinvestering, sancties).

Frédéric Gillot is 51 en afkomstig van Blégny, bij Luik. Deze staalarbeider was jarenlang een actief syndicalist. Die strijdervaring zal hem goed van pas komen in het Waals parlement waarin hij nu gaat zetelen.

Deze dinsdagochtend trokken de twee arbeider-afgevaardigden van de PVDA, Frédéric Gillot (ex-staalarbeider ArcelorMittal) en Ruddy Warnier (een chauffagist van 26 jaar) naar Namen om de eed af te leggen. En ze zijn er niet alleen, ze kregen de steun van een delegatie militanten van de PVDA, die vanuit de vier hoeken van het land afgezakt kwamen. Raoul Hedebouw, die volgende week zelf de eed aflegt in het Federaal Parlement, vergezelde hen, samen met Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, uit Antwerpen. Ook een delegatie uit Limburg heeft de nieuwe afgevaardigden ondersteund. Naast de eedaflegging zal ook de vraag van de PVDA om de stemmen in Charleroi te hertellen (om één of twee extra parlementaire zetels te halen) tijdens deze eerste parlementaire zitting besproken worden. 

“Het Waals gewest moet zijn verantwoordelijkheid opnemen bij deze sluiting en ophouden met jammeren”, aldus Frédéric Gillot, Waals Parlementslid voor de PVDA, naar aanleiding van de aankondiging van de sluiting van de cokesfabriek.

Frédéric Gillot is een 51-jarige staalarbeider en vader van twee studerende kinderen. Hij heeft een lange geschiedenis van syndicale strijdervaring. Die zal hem goed van pas komen in het Waals parlement.

De ene is een Limburger, de andere is van Luik. De ene is arbeider bij Ford Genk, de andere bij ArcelorMittal Luik. De ene is delegee van het ACV, de andere van het ABVV. De ene spreekt Nederlands en Italiaans, de andere Frans en Waals. Straks zijn ze alle twee lijsttrekker voor de PVDA, de ene in Limburg voor het Vlaams parlement, de andere in Luik voor het Waals parlement. Want ze strijden beiden voor hun klasse, voor de werkende mensen. Wij brachten hen samen voor een geanimeerd gesprek: Gaby Colebunders (41) en Frédéric Gillot (52).

Fréderic Gillot, een 51-jarige staalarbeider, gaat de lijst trekken van de PVDA in het arrondissement Luik bij de regionale verkiezingen van 25 mei.

Als syndicaal afgevaardigde voor het ABVV op de ArcelorMittal-site van Chertal bij Luik maakt Fréderic deel uit van die syndicale krachten die vastberaden strijd hebben gevoerd voor het behoud van de staalnijverheid in het Luikse.

Frédéric Gillot wordt lijsttrekker van de PVDA voor het Waalse Gewest bij de volgende verkiezingen. Deze 51-jarige staalarbeider heeft een lange geschiedenis van syndicale strijdervaring. Hij voert een hardnekkige strijd voor het behoud van het industrieel weefsel in Wallonië, maar ook elders, hij is zeer actief in de verdediging van de Luikse staalnijverheid. Solidair sprak met deze arbeider die geen blad voor de mond neemt, op maat gesneden om de belangen van de arbeiders te verdedigen in het Waalse Parlement...