Arr. van Brussel-Hoofdstad

Alle sociale indicatoren staan in het rood in Brussel: armoede, werkloosheid, leefbaarheid, discriminatie, te hoge huurprijzen, te weinig plaatsen in de scholen, het gebrek aan tweetalig klassen voor onze kinderen,...

Om het hoofd te bieden aan de luchtvervuilingspieken zoals, we die deze week in België gekend hebben, moeten duidelijke en  ambitieuze maatregelen getroffen worden. PTB*PVDA-go! vraagt onmiddellijk gratis openbaar vervoer in Brussel (MIVB en andere netten), en dat voor de hele duur van de luchtvervuilingspieken.