Elsene

De PVDA van het Brussels Gewest komt naar je toe, in jouw gemeente om de resultaten van haar grote verkiezingsenquête voor te stellen! Jullie waren met 6000 in Brussel en met 40.000 in heel het land om onze enquête in te vullen. Dank aan iedereen die er aan deelgenomen heeft! De stijgende armoede, de werkgelegenheid, het onderwijs, huisvesting...  Kom ontdekken wat de Brusselaars als hun prioritaire problemen gekozen hebben en welke oplossingen ze voorstellen. Kom en stel al uw vragen over de voorstellen van de PVDA. Zin om er met anderen over te praten? 

 

Gesprek met Dr. Marcia Cobas Ruíz: Recht op gezondheid, ook in crisistijden.

Over Ebola, internationale solidariteit en een gezonde samenleving.

6 maart 2015

De aanslag op Charlie Hebdo, stijgende armoede, onderwijs dat ondergefinancierd en steeds minder toegankelijk is, een explosie van jeugdwerkloosheid, meer en meer toezicht en controle vanwege de staat, de commercialisering van cultuur, seksistisch

 

In één week: meer dan duizend mensen verdinken in zee!

 

De Europese Fractie van Verenigd Links (GUE/NGL) organiseert de première van de documentaire "The Divide: What happens when the rich keep getting richer?" in ons land |En dat in het Europees Parlement op dinsdagavond 20 oktober | De film is gebase

 

Het is een rare wereld. Aan de ene kant groeit de welvaart jaar na jaar tot ongekende hoogten, aan de andere kant wordt de ongelijkheid steeds groter.

 

Wat zijn de uitdagingen en vooruitzichten na de verkiezingsnederlaag van december 2015 in Venezuela? Wat zijn de actieplannen om de sociale verworvenheden te verdedigen? Hoe de corruptie bestrijden en de economische productie veiligstellen?

 

Wat voor beest is de mens? Een egoïstisch dier of een supersamenwerker? Deze vraag stellen Dirk Van Duppen (Geneeskunde Voor Het Volk) en Johan Hoebeke (doctor in de biochemie) zich in het boek ‘De Supersamenwerker’.