Schaarbeek

Een rechtbank heeft de stad Brussel veroordeeld tot een dwangsom van 10.000 euro per dag als de politie een staking niet breekt. Een zeer verontrustend precedent, volgens Marco Van Hees, parlementslid voor de PVDA.

Op 5 november moest dr. Claire Geraets, dokter bij Geneeskunde voor het Volk (GVHV) in Schaarbeek en militant van de PVDA, voor de vrederechter verschijnen voor het niet betalen van haar lidgeld aan de Orde van Geneesheren. Claire werd veroordeeld. De betekening van het vonnis viel dinsdag 18 februari 2014 in haar bus. GVHV-Schaarbeek doet een oproep om dr.Claire te verdedigen.

De PVDA van het Brussels Gewest komt naar je toe, in jouw gemeente om de resultaten van haar grote verkiezingsenquête voor te stellen! Jullie waren met 6000 in Brussel en met 40.000 in heel het land om onze enquête in te vullen. Dank aan iedereen die er aan deelgenomen heeft! De stijgende armoede, de werkgelegenheid, het onderwijs, huisvesting...  Kom ontdekken wat de Brusselaars als hun prioritaire problemen gekozen hebben en welke oplossingen ze voorstellen. Kom en stel al uw vragen over de voorstellen van de PVDA. Zin om er met anderen over te praten? 

Op 26 januari 2014 bracht de Brusselse PVDA meer dan 300 mensen samen in Gemeenschapscentrum De Markten. Daar werden de toekomstplannen voor 2014 uit de doeken gedaan: een eerste verkozene naar het Brussels Parlement sturen.

Bij de verkiezingen in oktober 2012 haalde de PVDA een historische score. Het aantal verkozenen steeg van 16 naar 52. Begin december is het precies een jaar geleden dat de verkozenen in Brussel en Wallonië de eed aflegden. We kijken terug op een jaar vol strijd in de gemeenteraden en vooral op straat. Of hoe je op een andere manier politiek kunt bedrijven.

“Schaarbeek zit met sociale problemen die op alle niveaus dringend moeten aangepakt worden.

29 mei 2016

De PVDA Schaarbeek en GVHV Schaarbeek organiseren een groot en populair familiefeest op zondag 29 mei in de Kriekelaar (Schaarbeek)

 


25 jaar De Sleutel, 25 jaar Geneeskunde voor het Volk in Schaarbeek. Tijd voor feestje!

***SPECTACLE MAGICIEN **