Antwerpen

Peter Mertens: “De slogan voor de actie van vandaag is: Het wordt tijd dat de multinational meer belastingen betaalt dan zijn poetsvrouw. We zien nu dat andere partijen die 20 jaar aan de macht zijn in de laatste maand voor de verkiezingen onze slogan overnemen. Maar dat volstaat niet, het mag niet bij slogans en beloftes blijven, er moeten echte regeringsdaden komen. De beste garantie om die beloftes over de houdbaarheidsdatum van 25 mei te tillen is dat PVDA+ straks verkozenen in het Parlement heeft.”

Peter Mertens was dan niet bepaald het langst aan het woord. Blijkens het applaus wist hij het talrijke publiek wel herhaaldelijk te overtuigen. En dat met minstens twee cruciale thema's als herverdeling van de rijkdom en het Oosterweeldossier.

“Vooraleer te discuteren over hoeveel het kost om de Antwerpse ring te overkappen, is het interessant eens te kijken naar wat zo’n overkapping opbrengt, alleen al op het vlak van gezondheid”, zegt Dirk Van Duppen, gezondheidsspecialist van de PVDA+ en kandidaat voor de Kamer in Antwerpen. Van Duppen, die in 2008 samen met Ademloos de fijnstofproblematiek mee op de politieke agenda plaatste, zette zich aan het rekenen, en zijn besluit luidt: “Alleen al door de gezondheidswinst te tellen hebben we heel deze infrastructuur na acht jaar terugbetaald.”

Naar schatting 10.000 Antwerpenaars trokken vandaag in verschillende optochten door Antwerpen om op te komen voor het overkappen van de ring en tegen het BAM-tracé. Peter Mertens: “Proficiat aan Ademloos, stRaten-generaal en Ringland. Wat een overweldigend succes zeg. Meer dan 10.000 Antwerpenaren vragen een gezonde stad, zonder fijn stof, zonder dieseldampen en met veel groene ruimte. Respect!”

Op 14 februari hakte de Vlaamse regering de knoop door: om de mobiliteit rond Antwerpen te verbeteren werd definitief gekozen voor het BAM-tracé. Een tracé dat in een referendum door de Antwerpenaar werd weggestemd, en ook na de regeringsbeslissing gaat het protest niet liggen. Integendeel.

Op 14 februari hakte de Vlaamse regering de knoop door: om de mobiliteit rond Antwerpen te verbeteren werd definitief gekozen voor het BAM-tracé. Een tracé dat in een referendum door de Antwerpenaar werd weggestemd, en ook na de regeringsbeslissing gaat het protest niet liggen. Integendeel.

1 mei is al meer dan 120 jaar de dag waarop de werkende mensen hun internationale solidariteit tonen, hun stem laten horen en samen hun eisen op straat brengen. Zo een dag is vandaag meer dan ooit nodig. We staan op een kruispunt in de politiek. Rechtdoor is de weg die we nu dertig jaar bewandeld hebben. Een weg van meer marktwerking en meer mensen die uit de boot vallen. Het is de weg van de private rijkdom en de publieke armoede. Dat is een doodlopende weg. Beter slaan we linksaf, naar de toekomst. Voor een samenleving waarin we in elkaar geloven en niet in het maximaal profijt. Dit jaar stappen we met de PVDA op rond drie centrale thema's: rechtvaardige belastingen, recht op werk en strijd tegen armoede. 

Het leefloon afnemen wegens ongewettigde afwezigheid Nederlandse les is buiten proportie, contraproductief, onmenselijk en onwettelijk. Toch dienden de Antwerpse oppositiepartijen Groen en sp.a een motie in om deze sanctie wettelijk te maken.

Nuray Sari (32) en Özgür Gümüs (39), beide van Turkije afkomstig, hebben alles in huis om op 25 mei een winning team te worden. Ze beschikken over een grote intellectuele bagage, zijn sterk geëngageerd in hun gemeenschap, smeden actief banden met andere groepen en hebben een duidelijke mening over hoe ze deze samenleving willen zien veranderen. Maar bovenal hebben ze een enorme reserve aan enthousiasme, energie en wilskracht om zich de komende weken voluit in de verkiezingsstrijd te gooien.

Mensen die leven van een leefloon en Nederlands les volgen, kunnen hun leefloon verliezen als ze drie keer onwettig afwezig zijn in de les. Dat is onwettelijk, oordeelt de rechter nu. Dirk Van Duppen, huisarts en OCMW-raadslid voor de PVDA+ klaagt de toestand al langer aan. “Het is niet alleen onwettelijk, maar ook onmenselijk.”

Pagina's