Antwerpen

Op de Raad van 29 januari agendeert het OCMW van Antwerpen een missiewijziging. Lise Vandecasteele, OCMW-raadslid voor de PVDA reageert geschokt: “Het is ongezien dat het Antwerpse OCMW-bestuur op een lokale raad eenzijdig deze ingrijpende missiewijziging wil doorvoeren. Het bestuur van het OCMW verklaart daarin de sociale grondrechten niet langer duurzaam te willen garanderen.“

Vanavond luidt de PVDA in Antwerpen het nieuwe jaar feestelijk in. Wie het hart nog volop aan de linkerzijde voelt kloppen, is van harte welkom.

Op 6 december wandelden zo'n 250 menen mee met de Sint, op zoek naar cadeautjes. Ze waren allemaal kwaad omdat heel wat kinderen wel heel weinig kregen, terwijl anderen bedolven werden onder de cadeaus.

Op 5 december ging in zaal Elcerlyc in Antwerpen #hetsociaalverzet On Tour door. Voor 400 aanwezigen spraken Michel Claes van ACV Transcom, Kristien Merckx van BBTK Antwerpen, Wouter Hillaert van Hart Boven Hard, Nele van Parys van Studenten Troef. Er was muziek van Stef Kamil Carlens en tot slot betrad ook Peter Mertens het podium. We publiceren hier zijn speech.

De eerste stakingsdag van het gemeenschappelijk vakbondsfront kreeg 's avonds een verlengstuk in de Antwerpse gemeenteraad. Peter Mertens, PVDA-voorzitter en gemeenteraadslid in Antwerpen, diende in de raad een motie in om het recht op staken en betogen te steunen.

Het is 9 uur, de staking is op sommige plekken al enkele uren bezig. Ook in de stad is dat meer en meer te zien. Bijna geen trams of bussen, vuilzakken die niet opgehaald worden... En voor feestzaal De Roma in Borgerhout wordt het alsmaar drukker. Hier zal de komende uren de omvang van de stakingsactie duidelijk worden. Want naast het vakbondsfront steunen ook het middenveld en de studenten de staking. Zij doen dat onder de noemer van Hart boven Hard.

Een paar honderd ABVV-militanten voerden vanmorgen een verrassingsactie voor de zetel van patroonsorganisatie Unizo in Antwerpen. Met de decibels die een DJ Jos meebracht kon je niet naast de boodschap: "De gewone mensen gesjareld? Dan Unizo gejost!"

De Antwerpse gemeenteraad krijgt een nieuw lid, Dirk Van Duppen verhuist van de OCMW-raad naar de gemeenteraad. Hij neemt de plaats in van Frank Hosteaux, die maandag ontslag nam uit de gemeenteraad om persoonlijke redenen.

Biografie – data

• Dirk Van Duppen is geboren op 2 augustus 1956. Hij is al 25 jaar huisarts bij Geneeskunde voor het Volk te Deurne.

• In 2004 schreef hij het boek De Cholesteroloorlog, waarin hij de kosten van de farmaceutische industrie aanklaagt en voorstellen doet rond de invoering van het zogenaamde kiwi-model.

Europa wil dat de Vlaamse regering de bouw van de Oosterweelverbinding opneemt in de begroting. De financiering zal daardoor niet alleen door tol, maar ook via besparingen op onderwijs, op welzijn en gezondheidszorg, op sport en cultuur moeten gebeuren. De kosten worden geschat op 3,2 miljard euro, maar in werkelijkheid wordt een veelvoud verwacht. De PVDA heeft een alternatief vierstappenplan.

Vorige week kregen heel wat Antwerpse ouders een bom in hun mailbox. Een mail met als titel 'Annulatie wachtlijst 2014', afkomstig van de Stedelijke dienst kinderopvang. Eén van de getroffen gezinnen is dat van Sofie Sas, kersverse mama én PVDA-districtsraadslid in Borgerhout.

Pagina's