Antwerpen

Op 29 augustus 2014 keurt het stadsbestuur de bouwaanvraag goed voor een torengebouw aan de Tunnelplaats, op de plaats waar vandaag de oude Renault-garage staat. Ze verleent hiermee de vergunning aan projectontwikkelaar Land Invest Group een torengebouw van ruim 44 meter te plaatsen.

De fractie van de Antwerpse PVDA+ interpelleert de gemeenteraad over mogelijke aanvoerlijnen voor het Israëlische leger via de Haven van Antwerpen. Lees hier de volledige tekst

“Neen aan het BAM-tracé, Ja aan de overkapping”: het verzet tegen de plannen van de Vlaamse regering gaat onverminderd verder. Na het succesvolle Ringland festival en de interpellaties op de gemeenteraad van 23 juni van o.m. de PVDA, dienen actiegroepen Ademloos en stRaden-generaal een collectief bezwaarschrift in tegen de geplande Oosterweelverbinding op het BAM-tracé.

Volgens Mie Branders, huisarts en gemeenteraadslid voor de PVDA+ in Antwerpen, is het hoog tijd dat de dienst vreemdelingenzaken van de stad Antwerpen onder handen wordt genomen. De dienstverlening moet veel efficiënter, er moet werk gemaakt worden van externe communicatie en de dienst moet zich in overeenstemming brengen met de wetgeving.

Peter Mertens, voorzitter van de PVDA+ en gemeenteraadslid van Antwerpen, kwam een bijzonder loket op het spoor op de dienst vreemdelingenzaken van de stad Antwerpen: het zogenaamde “relocationloket”. Hier kunnen buitenlandse kaderleden snel aan de noodzakelijke werk- en verblijfsvergunning geraken. Ze hoeven niet, zoals andere buitenlanders, een digitale afspraak te maken, ze komen niet op een wachtlijst terecht en ze worden snel en efficiënt geholpen.

De PVDA-Haven vernam vorige vrijdag het tragische nieuws over een ongeval waarbij havenarbeider Patrick Huijbregts het leven liet. Het ongeval deed zich voor op de autoterminal AET aan Kaai 1333 van het Verrebroekdok.

De Standaard bracht op 31 mei het verhaal van allochtone politieagenten die binnen het Antwerpse politiekorps te maken krijgen met racisme. “Een hele gemeenschap heeft te maken met deze uitsluitingsmechanismen. Daar liggen wij wakker van. Dat is geen relatief probleem maar een absoluut en objectief waarneembaar probleem”, sprak Mohamed Chebaa in november vorig jaar voor de Antwerpse gemeenteraad. Hieronder zijn volledige tussenkomst over discriminatie en racisme.

De PVDA+ voerde dinsdag actie aan de brug over de ring ter hoogte van de Luitenant Lippenslaan met een reusachtig spandoek 'Hou Liefkenshoek tolvrij'. Ze vroegen de voorbijrijdende auto's om te toeteren voor een tolvrije Liefkenshoektunnel.

Verwonderd dat u deze ochtend vlot Antwerpen binnen kon rijden? De Liefkenshoektunnel was tijdelijk tolvrij. Waarom tijdelijk? Omdat de Vlaamse regering doof blijft voor de oplossingen voor het fileprobleem in de stad. De PVDA+ schudde hen dan maar wakker met een toeteractie. Peter Mertens wees op de grote efficiëntiewinst bij het tolvrij maken van 'één van de meest onderbenutte tunnels van Europa'. Om van de gevaren van fijn stof nog te zwijgen. Jos D'Haese, de jongste lijsttrekker van het land, kuchte: 'Ik voel mijn levensjaren wegtikken terwijl ik hier sta. Vijf minuten politieke moed kan dit oplossen.'

De PVDA+ voerde vandaag actie aan de brug over de ring ter hoogte van de Luitenant Lippenslaan met een reusachtig spandoek 'Hou Liefkenshoek tolvrij'. Ze vroegen de voorbijrijdende auto's om te toeteren voor een tolvrije Liefkenshoektunnel.

Pagina's