Zelzate

Op de gemeenteraad van 25 februari lag het meerjarenplan van het OCMW ter goedkeuring voor. Dit meerjarenplan voorziet het stopzetten van  de kinderopvang, de buitenschoolse opvang, de thuishulp en de uitbating van het rusthuis door het OCMW.

Dokter Frans Van Acoleyen kreeg vrijdagochtend de deurwaarder op bezoek. Die wilde beslag leggen op zijn inboedel, omdat de vrederechter van Zelzate op 29 maart 2012 de dokter voor het Volk had veroordeeld tot het betalen van zijn lidgeld aan de Orde en omdat de arts dat principieel weigert…

De Orde eiste voor de rechtbank 1.400 euro voor achterstallig lidgeld en procedurekosten. Frans Van Acoleyen liet de deurwaarder niet binnen, waarop die dreigde terug te komen met de politie en een slotenmaker.

Welke prioriteiten moet de PVDA in het parlement aanpakken? Meer dan 41.000 mensen gaven hun mening in een grootschalig verkiezingsonderzoek. Lijsttrekker Tom De Meester trekt verrassende conclusies en presenteert oplossingen. Kom luisteren en zeg je gedacht! Want jouw stem telt.

Een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen blikken we met enkele PVDA-verkozenen terug naar het werk van hun fractie en hun groep het afgelopen jaar. Geert Asman over 250 man op de gemeenteraad, een grote overwinning en de strijd die voortgaat.

In Zelzate zet het OCMW het mes in de hele ouderlingenzorg. Eerder snoeide men al in de kinderopvang. Daar legde het personeel vandaag het werk neer. De besparingsgolf bij het OCMW van Zelzate komt er nadat het vorige OCMW-bestuur een diepe financiële put achterliet. Dat wil men nu goedmaken door de bejaardenzorg en de kinderopvang uit te leveren aan de -veel duurdere- privé. PVDA+ roept de Zelzatenaren op om de dienstverlening te eisen waar ze recht op hebben.

Welke prioriteiten moet de PVDA in het parlement aanpakken? 
Meer dan 41.000 mensen gaven hun mening in een grootschalig verkiezingsonderzoek. 
Lijsttrekker Tom De Meester trekt verrassende conclusies en presenteert oplossingen. 
Kom luisteren en zeg je gedacht! Want jouw stem telt.

U bent van harte uitgenodigd op de openingsreceptie van de voorstelling GeneesKUNSTvoorhet volk. Op 14 maart 2014 om 19u in de bovenzaal van het Gemeentehuis in Zelzate.

 

Een dia-avond met verschillende getuigenissen.
Dokter Geert Asman en zijn echtgenote Fretzie brengen het verslag van hun bezoek aan de getroffen regio.
Romy Corpuz, voorzitter van UPB, was deze zomer met zijn familie ter plaatse.

 

Info-en vormingsavond over de oorzaken en gevolgen van de vluchtelingencrisis met ruime aandacht voor vragen uit het publiek.

Ingericht door Geneeskunde voor het Volk Zelzate en PVDA+ 

Met sprekers:

Pagina's