Luik (Liège)

De stad verkopen aan wie er de hoogste prijs voor biedt, leidt ertoe dat groene zones opgeslokt worden door beton. Het is wat in de meeste steden in ons land gebeurt. Ook in Luik.

Na de verschrikkelijke aanslag in Luik op 29 mei 2018 betuigde PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw zijn medeleven met de families en naasten van de slachtoffers, en dankte de helden die die dag erger voorkwamen. "Maar we moeten ons de vraag durven stellen in het parlement: hoe is dit kunnen gebeuren?"

De PVDA betuigt haar medeleven aan de families en naasten van Soraya Belkacemi en Lucile Garcia, de twee politieagentes die op dinsdag 29 mei in Luik werden omgebracht. Onze solidariteit gaat eveneens uit naar de leden van de politiezone Luik, alsook naar de familie en naasten van Cyril Vangriecken en de leerlingen en personeelsleden van het Lycée de Waha.

Op de 1 meiviering van de PVDA in Luik viel dit jaar de aanwezigheid op van stakende Franse spoorarbeiders. Een ontmoeting met Matthieu Bolle-Reddat, treinbestuurder en algemeen secretaris van de CGT Spoorwegpersoneel Versailles.

Sinds de stad Luik in september bekendmaakte dat ze een project zou starten om afvalcontainers die voorzien zijn van een chip, in te zetten bij de huisvuilophaling, verzette de PVDA zich tegen deze beslissing. Nu heeft de bestuursmeerderheid beslist dat ze het project laat varen.

Receptietijd afgelopen weekend. Op 24/25/26 januari kwamen PVDA-afdelingen samen in Antwerpen, Brussel, Gent, Luik en tal van andere plaatsen. Samen goed voor meer dan 2.000 aanwezigen. Om te klinken op het nieuwe jaar en op een goeie verkiezingsuitslag.

“Wat ik na een jaar vooral onthoud, is het aantal mensen dat zijn steun betuigt tijdens gemeenteraadszittingen. Zowel leden als sympathisanten steunen ons bij onze tussenkomsten.

Tal van progressieven en prominenten zorgden donderdag 12 december voor een stampvolle zaal in Le Manège, in de Fonck-kazerne in Luik.

Bij het begin van de boekvoorstelling vulde de zaal zich met een rode menigte: arbeiders, syndicalisten,  mensen uit het culturele en verenigingsleven, leden en sympathisanten van de PVDA, van Comac, de jongerenbeweging van de PVDA en gewoon

Bij de verkiezingen in oktober 2012 haalde de PVDA een historische score. Het aantal verkozenen steeg van 16 naar 52. Begin december is het precies een jaar geleden dat de verkozenen in Brussel en Wallonië de eed aflegden. We kijken terug op een jaar vol strijd in de gemeenteraden en vooral op straat. Of hoe je op een andere manier politiek kunt bedrijven.

Pagina's