mobiliteit

De stad Gent heeft in Filip Watteeuw dan wel een schepen die de fietsers goed gezind is, maar toch blijven voor fietsers gevaarlijke situaties onbehandeld. Bijvoorbeeld in de Mellestraat of op de Moscoubrug.

Wat zou jij doen, mocht jij voor één dag schepen van mobiliteit zijn? Met die vraag trok PVDA Gent de stadswijken in. Dat leverde opmerkelijke resultaten op. Gentenaars willen in de eerste plaats meer veilige en comfortabele fietspaden, meer openbaar vervoer en ruimte om te parkeren.

Minder voertuigen en een krachtige ontwikkeling van het openbaar vervoer. Dan pas kan men gaan denken aan de sluiting van bepaalde tunnels en de grote stadsautowegen, niet eerder. Ondertussen betalen de Brusselaars en de pendelaars het gelag: de files blijven en het aanbod van het openbaar vervoer stagneert of gaat achteruit …

De sluiting van de Stefaniatunnel, de aangekondigde werken in de Leopold II-tunnel en het nieuwe uitstel voor het Gewestelijk Expresnet (GEN) doen het ergste vrezen voor de mobiliteit in en rond Brussel. De PVDA eist de intrekking van het besparingsplan voor de NMBS en extra investeringen om het GEN af te werken.

Het mobiliteitsplan van het stadsbestuur blijft de gemoederen beroeren. Om te horen wat er leeft bij de modale Gentenaar trekt PVDA Gent met de enquête ‘Schepen voor één dag’ de wijken in. De vragenlijst staat ook online op www.schepenvooreendag.be. De partij verloot een jaarabonnement op De Lijn onder de deelnemers.

Onlangs deden de protesten van taxibedrijven in Brussel en Parijs veel stof opwaaien. Oorzaak van hun woede? Uber, een bedrijf dat vervoerdiensten aanbiedt tegen lage prijzen. De polemiek tussen de nieuwe taxidienst en de traditionele taxibedrijven draait om een belangrijke sociale en economische inzet. Want wat als dat nieuwe model van voordelig “autodelen” voor allen, het Ubermodel, nu eens eerder de realisatie zou zijn van een neoliberale droom?

In zijn bijdrage voor het Schaduwparlement van Knack.be stelt Peter Mertens drie positieve mobiliteitsmaatregelen voor om op korte termijn het fileleed rond Antwerpen te minderen. Die maatregelen kunnen nu al genomen worden. In de wetenschap dat Ringland op middellange termijn veruit het beste project is voor zowel een ommekeer in mobiliteit als in leefbaarheid.

De Vlaamse regering wil 115 miljoen euro besparen op De Lijn, verspreid over de komende 5 jaar. Deze besparingen komen bovenop de zware besparingen van 2012 (60 miljoen euro). Dat plan heette toen “Snoeien om te groeien”. Vandaag zien we waar dat “groeien” toe leidt. Een dossier gerealiseerd door de studiedienst van de PVDA.

Terwijl steeds meer gezinnen beroep doen op gaarkeukens en voedselbedeling, verhoogt de regering Bourgeois de prijzen van De Lijn en knipt ze in het aanbod. De PVDA ijvert voor een ambitieus beleid rond mobiliteit. Zij lanceert de campagne Maak De Lijn terug fijn.

De Vlaamse regering wil de werken voor het Oosterweelproject al in 2017 opstarten en wil die bovendien bekostigen vanuit haar eigen begroting. PVDA-gemeenteraadslid dr. Dirk Van Duppen is al jaren actief rond mobiliteit en gezondheid. Volgens hem gaat de regering de historische fouten in dit dossier koppigweg herhalen én zal de kost zware gevolgen hebben voor de rest van de Vlaamse begroting.

Pagina's