Europa

In de commissie van het Europees parlement heeft de Grote Coalitie van traditionele partijen het CETA-vrijhandelsverdrag goedgekeurd. In het verleden is al gebleken dat parlementsleden nog van mening veranderen als ze merken hoe groot de druk van de bevolking is. We hebben nog enkele weken voor er in de plenaire zitting over het verdrag wordt gestemd. Het komt er nu dus op aan alle zeilen bij te zetten om dit schadelijke CETA tegen te houden. 

Er is een intra-Belgisch ontwerpakkoord om de federale regering te machtigen het vrijhandelsverdrag met Canada, het zogenaamde CETA, alsnog te ondertekenen. Eerst moet dit ontwerpakkoord nog goedgekeurd worden in de verschillende parlementen. Zolang dat niet is gebeurd, heeft het ontwerpakkoord geen waarde. Daar zit een nieuw ultimatum aan vast: het moet de komende 48 uur ondertekend worden.

“Het is tijd om te erkennen dat de sociale en democratische rechten van de mensen belangrijker zijn dan het vrij verkeer van kapitaal”, zo sprak PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw in het Parlement tijdens de debatten over de brexit. “We moeten met een schone lei herbeginnen en werken aan een Europa dat sociaal is en ten dienste staat van de bevolking.”

Het arrogante Europa van het grote geld voedt het nationalisme. Het Europese establishment drijft op misprijzen voor het gepeupel. Als we de fundamenten van Europa vandaag niet veranderen, dan laten we dit continent over aan geblondeerde en geborneerde blanke nationalisten. We hebben een totaal ander Europa nodig, dat uitgaat van de 99 procent en niet van de 1 procent. Opinie van Peter Mertens op Knack.be.

Eruit. Brexit. Een meerderheid van de Britten wil uit de Europese Unie. “Het Europa van de concurrentie en ongelijkheid (pest) voedt het nationalisme en de verdeeldheid (cholera). Dat schreef ik al in 2011 in ‘Hoe Durven Ze?’ ”, verklaart PVDA-voorzitter Peter Mertens in een eerste reactie. “We moeten nu onze kop niet in het zand steken. Een ander Europa is nodig: met meer democratie, met meer transparantie, met meer solidariteit, om een radicale sociale en ecologische kentering mogelijk te maken.”

'Vandaag wankelt de grootste bank in Europa, Deutsche Bank. Meteen het failliet van de Europese bankhervorming. Of beter non-hervorming', schrijft Peter Mertens (PVDA) op knack.be. 'Maar ook een symptoom van een dieperliggende crisis: dat van het Duitse lageloon- en exportmodel.'

Twee weken na het Dictaat van Brussel is het tijd om een voorlopige balans op te maken. Dat doet Peter Mertens in een longread die leest als een grondige update van het Griekenlandhoofdstuk uit het succesboek Hoe Durven Ze dat De Wereld Morgen destijds in primeur publiceerde. Mertens vat de situatie in 13 stellingen samen, met een scherpe kritiek op de Duitse machtsgreep over de eurozone die sinds 2011 werd voorbereid. Maar hij eindigt optimistisch: “De Griekse ervaring heeft miljoenen Europeanen aan het denken gezet, en dat is een positieve zaak.”

De Commissie voor internationale handel van het Europees Parlement stemde op 28 mei een resolutie waarin het niet enkel het vrijhandelsverdrag TTIP, maar ook het principe van privé-rechtbanken aanvaardt.

Op 13 mei stelde Europees Commissievoorzitter Juncker de “Europese Agenda voor Migratie 2015” voor. Wat daarin het meest in het oog springt, is het plan om de netwerken van mensensmokkelaars op te rollen door middel van een “militaire crisisbeheersingsoperatie”. Deze werd aangekondigd bij besluit van 18 mei 2015. De Raad van de Europese Unie lanceert de operatie onder de naam EUNAVFOR-MED.

Komende vrijdag 19 december vindt de tweede dag plaats van de Europese top over TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag. Naar aanleiding daarvan organiseert de Alliantie D19-20 een vreedzame samenkomst om de Europese top te omsingelen. De PVDA steunt deze burgermobilisatie en zal er aanwezig zijn.  

Pagina's