Banken

In 2008 ontsnapten meerdere Belgische banken ternauwernood aan het faillissement, dankzij de tussenkomst van de overheid. De bankiers konden jarenlang liegen, bedriegen en manipuleren, maar dat bleef ongestraft. Het was integendeel de bevolking die de rekening kreeg. Dienaar van dienst was de liberale minister Didier Reynders.

Het middenveldplatform “Belfius is van ons” (www.belfiusisvanons.be) riep alle gemeenteraden van ons land op om een standpunt in te nemen tegen de privatisering van Belfius en vóór Belfius als openbare bank. In het Oost-Vlaamse Zelzate nam de PVDA het initiatief om dat te doen. Met succes.

De CD&V en minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) hebben elkaar opnieuw gevonden. In het Arco-dossier dan nog wel. Ze willen de privatisering van Belfius koppelen aan de uitbetaling van een vergoeding aan de Arco-spaarders. Goed nieuws voor de Arco-spaarders? Goed nieuws voor de Belgische burgers? Jammer genoeg niet. Straffer zelfs, we worden twee keer gejost.

Vandaag is er de Algemene Vergadering van Belfius. De PVDA kant zich fel tegen de voorstellen die op tafel liggen voor de toekomst van de bank, die momenteel voor 100% in handen van de overheid is.

Vrijdag 21 april werd bekend dat de raad van bestuur van Belfius akkoord zou zijn met een gedeeltelijke privatisering van de bank via een beursgang. De PVDA verzet zich tegen de privatisering op zich, maar ook de manier waarop. De linkse partij pleit voor een openbare bank die niet speculeert met het spaargeld van de mensen en die middelen ter beschikking kan stellen voor sociale investeringen van algemeen nut. 

3.500 jobs moeten verdwijnen bij bank ING, 1.700 daarvan via naakte ontslagen. Niks meer aan te doen? Niet per se.  Het is mogelijk alle jobs te behouden als de 30-urenweek en twee andere maatregelen worden ingevoerd.

Marco Van Hees nam geen blad voor zijn mond toen hij op 6 oktober in de Kamer premier Michel aansprak over hoe de regering omgaat met de ontslagen in de financiële sector. Met de digitalisering van de sector, moet men nu volop inzetten op een herverdeling van de werktijd. Mocht ING van een 35-uren- naar een 30-urenweek gaan, kunnen 1000 jobs gered worden. Maar nee, uw oplossing is opnieuw cadeaus geven aan degenen die lustig C4’s uitdelen.

De linkse partij PVDA vindt dat de discussie moet opgestart worden rond de herverdeling van de arbeid als antwoord op de digitalisering. “De invoering van een 30-urenweek kan al onmiddellijk 1.000 arbeidsplaatsen redden bij ING”, zegt voorzitter Peter Mertens. Die schrijft momenteel aan een nieuw boek over de digitalisering van de economie en de herverdeling van de arbeid.

“Op 10 jaar tijd heeft ING België 10,9 miljard winst (vòòr belasting) gemaakt, 7,2 miljard aan dividenden uitgekeerd en 1,9 miljard aan notionele interesten kunnen aftrekken”, onthult de PVDA in een nieuwe studie. “Nochtans heeft de directie van ING, ondanks die resultaten, net een zware herstructurering aangekondigd. 3500 banen zijn opnieuw in gevaar. Hoelang zal de regering nog toekijken hoe de grote ondernemingen werknemers op straat zetten enkel om de verrijking van hun aandeelhouders te beschermen?”, reageert Raoul Hedebouw, woordvoerder van de PVDA.

Naar alle verwachting zal ING komende maandag een herstructurering aankondigen die 4.000 personeelsleden zal treffen. Nochtans maakte ING België de afgelopen 10 jaar bijna 11 miljard winst en keerde 7,2 miljard aan dividenden uit. De studiedienst van de PVDA ontdekte hoe de aandeelhouders van ING een ware hold-up hebben gepleegd.

Pagina's