Spoor

PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw nam het maandag 4 janauri in De Afspraak (Canvas) op voor de vakbondsacties bij het spoor: “De vakbonden willen een 21ste-eeuws performant spoorbedrijf en daarvoor zijn 36.000 banen nodig. Maar de ministers Peeters en Galant reageren tot nu met: 3 miljard besparen, 6.000 jobs weg en 800 km minder spoor. Na een indexsprong en werken tot 67 jaar geeft deze regering gewoon geen ruimte meer voor sociaal overleg. En dan zijn ze verwonderd dat de bonden gaan staken?”

“Het zou getuigen van gezond verstand om de NMBS en Infrabel weer samen te brengen in één maatschappij. Niet, zoals de N-VA wil, onze treinen in zes verschillende stukjes hakken”, zegt PVDA-spoorspecialist Michaël Verbauwhede.

“De regering is verantwoordelijk voor het conflict bij de NMBS”, zegt Raoul Hedebouw, volksvertegenwoordiger en woordvoerder van de PVDA. Hij vraagt dat het plan-Galant onmiddellijk wordt ingetrokken. “Alleen zo kunnen het vertrouwen en de dialoog bij de NMBS hersteld worden.”

Hoe zal de NMBS evolueren? Vormt de NMBS een probleem of is ze een deel van de oplossing via tewerkstelling, gegarandeerde basismobiliteit en zorg om het milieu? Schuilt er achter de regeringsplannen geen privatiseringsstrategie? Meer over dit alles in de PVDA-brochure “Wij gaan voor maximale dienstverlening”.

4.1 Het desastreuze beleid van de vorige regeringen 

Al jaar en dag verdedigt de Partij Van De Arbeid van België (PVDA) een openbaar en geïntegreerd (niet gesplitst) spoor, gefinancierd in overeenstemming met de behoeften. De PVDA nam ook deel aan elke strijd tegen bezuinigingsmaatregelen bij de NMBS. Een strijd, gevoerd op meerdere niveaus.

Al twintig jaar bereiden de regeringen uiterst zorgvuldig de liberalisering van het spoor voor, in overeenstemming met de Europese richtlijnen. Maar de regering moet het zelf toegeven: het verzet van de spoormannen in België wist een scenario zoals bij bpost te verhinderen.

Om het hoofd te bieden aan twee belangrijke uitdagingen moet het wel grondig veranderen bij de NMBS. De eerste is een sociale uitdaging: het recht op mobiliteit garanderen. De tweede heeft te maken met de toekomst van onze planeet: de strijd aanbinden met klimaatverandering en milieuverontreiniging, en daarvoor is de trein een belangrijke hefboom.

Om het hoofd te bieden aan de ecologische uitdaging en het recht op mobiliteit te garanderen is een grondige hervorming van de NMBS noodzakelijk.

Om van deze visie op een aantrekkelijk spoor een levende werkelijkheid te maken, zodat meer en meer reizigers er gebruik van maken, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Met een geliberaliseerde, geprivatiseerde, ondergefinancierde en bureaucratische NMBS zal daar immers niets van in huis komen.

Pagina's