Spoor

De PVDA ontkent met klem dat zij mee aan de basis ligt van de spontane stakingsacties bij het spoor in Charleroi en Luik.

Dat de Vlaamse regering het gratis busvervoer voor senioren afschaft zijn peanuts vergeleken met wat de federale regering plant voor het spoorvervoer. Bij ABVV en ACV spreken ze van “een oorlogsverklaring” en van “het verstikken van het bedrijf”, de PVDA noemt de plannen ook een ramp voor het milieu.

De PVDA is bezorgd over de mogelijke gevolgen van een arrest van het Grondwettelijk Hof. Dat arrest schrapte vorige week alle speciale regimes van vervroegd pensioen bij de politie. Voor het rijdend personeel van de NMBS (machinisten en treinbegeleiders) gelden soortgelijke uitzonderingen.

Vandaag, woensdag 14 mei, nemen een 25-tal jongeren van de PVDA+ de stoptrein van 18.23 u van Leuven naar Brussel en terug. Ze maken er een feesttrein van als protestactie tegen de pas aangekondigde nieuwe dienstregeling van de NMBS, die vanaf december ingaat en waarbij tal van vroege en late treinen worden afgeschaft. Jos D’Haese, de jonge lijsttrekker van de PVDA+ voor het Vlaams Parlement in Antwerpen, rijdt alvast mee op de feesttrein.

De stemronde over de 'continuïteit van de openbare dienst bij de NMBS, dinsdag, 1 april 2014, in de Senaat, in de commissie Financiën en Economische aangelegenheden, houdt een echte aanval in op het stakingsrecht van de werknemers van de spoorwegen. 

Dirk Tricot, ex-hoofddelegee ACV Transcom NMBS, 4de opvolger Vlaams Parlement, Antwerpen

Ex-NMBS CEO Marc Descheemaecker presenteerde vandaag zijn boek: “Dwarsligger. Achter de schermen van de NMBS”. Meteen was dit voor hem een goede aanleiding om voorgoed af te rekenen met de spoorvakbonden “die geen voeling met de economische realiteit hebben”, met de NMBS die veel te veel kost aan de belastingbetaler (“méér dan 3 miljard!”), met de overbodige statutaire benoeming van het personeel (“contractuelen zijn veel beter!”), en zijn bekentenis tot de N-VA (“NMBS kan perfect gesplitst worden in een Vlaams-Waalse NMBS”). Tony Fonteyne en Ghislain Mignon, spoorwerkers en kandidaten op de Europese lijst PVDA+ en PVDA-go!, doken mee achter de schermen en komen tot erg verschillende conclusies.

Op 26 februari 2014 gaf het Europees Parlement groen licht voor de essentiële bestanddelen van het vierde spoorpakket. Dit pakket sluit nauw aan bij het liberale vrijemarktconcept van de Europese Unie. In essentie gaat het om een verdere liberalisering van de openbare dienstverlening. Volgens de spoorvakbonden zal deze vierde liberalisering leiden tot verder kwaliteitsverlies in de dienstverlening, tot grote inefficiëntie en tot massaal verlies van werkplaatsen.

Sommige mensen glijden tweemaal uit over dezelfde bananenschil. Zo is er onze minister van Financiën Steven Vanackere.

Pagina's