Europese Unie

Zondag 8 mei stemde het Griekse parlement, zoals de Europese instellingen dat wilden, voor de pensioenhervorming en een reeks verhogingen van belastingen en bijdragen voor de gewone Grieken.

In een referendum spraken de Nederlanders zich duidelijk uit tegen een associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Een belangrijke stap om de Europese elite te leren wat democratie is.

De Europese leiders en Turkije hebben een akkoord gevonden om alle vluchtelingen die in Griekenland aankomen, terug te sturen naar Turkije. Een onmenselijk en onwettig akkoord, waar vooral smokkelaars van zullen profiteren. De Duitse bondskanselier Angela Merkel beweert alvast het tegenovergestelde.

“Een democratische farce. Transparantie van homeopathisch niveau”, zo noemt PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees de veiligheidsnormen die hij opgelegd kreeg toen hij dinsdagmorgen de teksten van het vrijhandelsverdrag TTIP ging inkijken.

De meerderheid in de Kamer gaf zijn steun aan de vrijhandelsakkoorden met Canada (CETA) en de Verenigde Staten (TTIP). Op 13 mei stemt de Europse Raad over CETA. Tot die dag kan het roer nog omgegooid worden.

Diederik Samsom, de leider van de Nederlandse sociaaldemocraten, werkte een Europees plan uit om de vluchtelingenstroom in te perken en buiten de EU te houden. “We mogen ons niet laten misleiden door de humanitaire uitstraling van dit fundamenteel fout voorstel. Het is politiek opportunisme, meer niet”, zegt Eva Berghmans van Amnesty International.

Het was een bijzondere dag in het Europees Parlement. De PVDA werd er erkend als ‘geassocieerd lid’ van de fractie van Verenigd Links, de consequent linkse partijen in het Europees Parlement. Voorzitter Peter Mertens werd uitgenodigd om de PVDA voor te stellen.

De Europese Commissie veroordeelde België voor een systeem van belastingsvoordelen waardoor 35 multinationals in ons land vrijgesteld werden van 700 miljoen euro belastingen. In 2004 kreeg dit systeem nochtans de goedkeuring van alle partijen, zonder enige parlementaire discussie en ondanks de zware kritiek van de Raad van State op dit systeem.

#BelLeaks. De fiscale voordelen die de Belgische overheid toekent aan multinationals via het systeem van “excess profit rulings” kunnen voor de Europese Commissie niet door de beugel. De Commissie noemt het systeem een vorm van illegale staatssteun. De PVDA is al jaren gekant tegen dit systeem en ziet in de uitspraak van de Commissie een bevestiging van haar stelling.

Het initiatief “Stop TTIP” overschreed de historische kaap van 3 miljoen handtekeningen. Zaterdag 10 oktober stapten 250.000 manifestanten door de straten van Berlijn en startten zo de actieweek tegen het TTIP, het vrijhandelsakkoord tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Pagina's