Europese Unie

Donderdag 11 juni 2015 kwam de nieuwe wind van hoop die zowel waait in Latijns-Amerika, de Caraïben als Europa naar Brussel. Parallel aan de top van de Europese Unie en de Latijns-Amerikaanse landen vond op 11 juni, tijdens de Top van de Volkeren, ook een ontmoeting plaats tussen verschillendende volksorganisaties, ngo’s en eminente sprekers uit 43 Latijns-Amerikaanse en Europese landen. Meer dan 1.500 mensen namen deel aan deze Top der Volkeren (Cumbre de los Pueblos- People's Summit Brussels 2015).

De stemming over het TTIP in het Europees Parlement die vandaag 10 juni moest plaatsgrijpen, is uitgesteld. “Een voorlopige overwinning, zegt Peter Mertens, voorzitter van de PVDA. Het resultaat van een groeiende Europese beweging tegenover diegenen die dit verdrag een steun in de rug wilden geven.”

Zeven. In zeven pagina's maakte Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker op woensdag 3 juni duidelijk dat de Griekse democratie beter afgeschaft zou worden. In Griekenland botsen twee werelden met elkaar, zo schreef PVDA-voorzitter Peter Mertens al in zijn boek Hoe durven ze? Vandaag gaat de botsing over de prijs van medicijnen en elektriciteit, over het recht op pensioen en op collectieve arbeidsovereenkomsten. De Europese Unie wil hogere prijzen en lagere lonen en lagere pensioenen opleggen en daarvoor, als het moet, verkiezingsresultaten van tafel vegen. Nooit was duidelijker hoezeer de strijd van de Grieken ook België aangaat.

"Na Athene volgde Barcelona. Bij de Spaanse verkiezingen werd het tweepartijenstelsel in verschillende steden van de kaart geveegd, en wonnen brede linkse bewegingen de stemming. Een nieuwe bres in het Europa van de besparingen.

De Commissie voor internationale handel van het Europees Parlement stemde op 28 mei een resolutie waarin het niet enkel het vrijhandelsverdrag TTIP, maar ook het principe van privé-rechtbanken aanvaardt.

Op 25 januari stemde het Griekse volk voor een regering die een humanitair noodprogramma zou uitvoeren en de economie nieuw leven inblazen. Sindsdien is er tussen Griekenland en de Europese Unie een ware machtsstrijd aan de gang. Op vraag van een breed platform zal er op 21 juni een steunbetoging plaatsvinden in Brussel.

Zouden we in plaats van de bouw van het Fort Europa niet beter voor een legale toegangsweg zorgen voor de migranten zodat ze een asielaanvraag in Europa kunnen indienen? Volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw, woordvoerder van de PVDA, stelde afgelopen donderdag in het parlement die vraag aan de minister van Buitenlandse Zaken.

Daags na het nieuws over de bootramp waarbij 950 vluchtelingen de dood vonden op de Middellandse Zee, stuurde de PVDA een solidariteitsmissie naar de Siciliaanse havenstad Catania. Daar arriveerden de 27 overlevenden van de ramp én leven duizenden vluchtelingen in een opvangkamp. Dr. Claire Geraets, volksvertegenwoordiger voor de PVDA in het Brussels parlement, nam deel aan de missie.

“De PVDA zal op vrijdag 24 april tijdens de stemming over het TTIP in het Brussels parlement vragen dat Brussel zich uitroept tot TTIP-vrije zone. Verschillende Belgische steden en gemeenten hebben dit al gedaan. Wij willen dat ook het Brussels Gewest deze stap zet”, verklaart Mathilde El Bakri, Brussels volksvertegenwoordigster van de PVDA.

Naar aanleiding van de opeenvolgende humanitaire drama’s die zich de afgelopen dagen op de Middellandse Zee afspelen, en waarbij waarschijnlijk meer dan duizend vluchtelingen omkwamen, stuurt de PVDA een solidariteitsmissie naar de Italiaanse havenstad Catania.

Pagina's