Fascisme

Het politieke klimaat in Vlaanderen schuift verontrustend snel naar rechts. Wat vroeger alleen door het Vlaams Blok gezegd werd, is nu vaak bon ton geworden. Universele mensenrechten worden in twijfel getrokken, het nationalisme komt opnieuw op de agenda, en maatschappelijke tegenkrachten worden aan banden gelegd. Het zijn assen van een sluipende fascisering en van een elitair maatschappijproject.

Duizenden boze Hongaren bestormden woensdagnacht het plein voor het parlement. De regering van premier Orbán keurde een wet goed waardoor werkgevers hun personeel kunnen verplichten om 400 overuren per jaar te presteren. Bovendien kan de werkgever de betaling van die overuren drie jaar uitstellen.

Een week na de Pano-reportage over Schild & Vrienden blijft de schok nazinderen. In deze longread proberen we te achterhalen waar een fenomeen als Schild & Vrienden vandaan komt, van haar banden met de Amerikaanse alt-right tot de tradities van de nationalistische rechterflank van de Vlaamse beweging.

Nu de etterbuil van #schildenvrienden gebarst is na de #pano-reportage blijft de vraag : wat kunnen we eraan doen? Ontdek het in de nieuwe aflevering van #dekeukenrevolutie.

Vorige zondag wist het extreemrechtse Front National in Frankrijk in geen enkele regio de macht te grijpen. Met scores tot 46% in Zuid-Frankrijk is het gevaar Le Pen echter verre van geweken.

8 mei 1945. Zeventig jaar geleden bevrijdden de volkeren zich van de nazidictatuur en stopten ze de misdaden van het hakenkruis. Een moment om de partizanen te gedenken die hun leven gaven in het verzet tegen het monster. Respect!

Het wordt meer en meer duidelijk dat de aanwezigheid van militairen in de straten voor de uitvoering van politietaken illegaal beslist werd. Deze beslissing schendt het artikel 43 van de wet tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst. Dat artikel stelt dat een burgemeester slechts tijdelijk gebruik kan maken van militaire krachten als er een « ernstige en nakende dreiging » is en wanneer er « onvoldoende middelen » van de lokale en de federale politie aanwezig zijn. Dit debat werd al gevoerd tijdens de Antwerpse gemeenteraad van 26 januari. Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, interpelleerde Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen over het respecteren van de voorwaarden die wettelijk gesteld worden. Terug naar het debat.

Een onderzoek van de antifascistische sites RésistanceS en AFF/Verzet* brengen aan het licht dat minister Jambon moedwillig zijn betrokkenheid bij de Vlaams-Nationale Debatklub (VNDK), een vereniging die door verantwoordelijken van het Vlaams Belang geleid wordt, geminimaliseerd heeft. Hij was een van de leiders van de debatclub toen die in 1996 Jean-Marie Le Pen uitnodigde. “Wanneer zal minister Jan Jambon ons eindelijk de waarheid vertellen?” vraagt PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw zich af.

Koen Degroote zetelt voor de N-VA in het federale parlement en is ook N-VA burgemeester van Dentergem. Het Anti-Fascistisch Front en zijn Franstalige tegenhanger Résistances onthulden woensdag dat Koen Degroote het komend weekend, zaterdag 25 oktober, een colloquium over de Europese actualiteit van het denken van Joris Van Severen zou openen en inleiden. PVDA-voorzitter Peter Mertens reageert geschokt en wil niet dat dit soort herdenkingen geminimaliseerd wordt.

Het voorbije weekend werd in beperkte kring de negentigste verjaardag gevierd van Bob Maes. Bob Maes is de oprichter van de Vlaamse Militanten Organisatie, voorloper van de ondertussen verboden extreemrechtse privémilitie Vlaamse Militanten Orde. Onder de aanwezigen onder anderen Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en federaal staatssecretaris Theo Francken, allen N-VA, zo meldt de blog van het Anti-Fascistisch Front.*  

Pagina's