Immigratie

Duizenden burgers stapten op door de straten van Brussel om hun steun te betuigen aan de vluchtelingen. Een prachtige boodschap die meteen de intenties ontkracht van al wie wil polariseren en datgene aan diggelen wil slaan wat het cement uitmaakt van onze samenleving: de solidariteit.

Europa wordt vandaag geconfronteerd met een enorme vluchtelingenstroom. Mannen, vrouwen en kinderen ontvluchten oorlog en vervolging. Elke dag weer wagen ze hun leven om Europa te bereiken. Bij hun aankomst wachten hen opnieuw obstakels en is de kwaliteit van de opvang ondermaats. | Afspraak deze zondag om 14u in Brussel

Met de indiening van een wetsvoorstel dat het recht op kindergeld voor erkende vluchtelingen gedurende de eerste vier jaar van hun verblijf in België sterk vermindert, kent het antisociaal beleid van de N-VA een nieuw hoogtepunt. N-VA-kamerlid Sarah Smeyers stelt demagogisch dat haar voorstel nodig is “om de sociale zekerheid voor alle Belgen te blijven garanderen”.

Om een einde te maken aan de chaos die gecreëerd wordt door de EU in de aanpak van de grootste vluchtelingencrisis sinds WOII, schuift de PVDA 11 eisen naar voor en analyseert ze het huidige desastreuze Europese beleid. 

'Het is onthutsend hoe mensen als Gwendolyn Rutten en Bart De Wever nu over onze sociale rechten en onze sociale zekerheid praten, terwijl ze zelf de ontmanteling hebben ingezet', schrijft Peter Mertens, in een opiniestuk op Knack.be. Hij hekelt ook de militaire interventies in Syrië en Libië van de afgelopen jaren.

De discussie over de opvang en het statuut van de vluchtelingen loopt hoog op. Ondanks de groeiende solidariteit die we in heel België zien ontstaan, stelden verschillende politici dit statuut, vastgelegd in de Conventie van Genève, opnieuw in vraag.

Dokter Erik Vanobbergen, dokter van Geneeskunde voor het Volk in Hoboken en lid van de werkgroep wonen van de PVDA, reageert op de uitlatingen van Homans tegen de vluchtelingen. De PVDA eist de dringende herstelling van leegstaande sociale woningen om mensen in extreme woningnood te helpen.

In Terzake gebruikte CD&V-voorzitter Wouter Beke donderdagavond de schokkende dood van de Syrische kleuter Aylan Kurdi om te pleiten voor een Belgische militaire interventie in Syrië. De PVDA reageert geschokt en wijst iedere militaire escalatie af.

Rond de gebouwen van de Dienst Vreemdelingenzaken heerst een onmogelijke chaos. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken weigert meer dan 250 asielaanvragen per dag te verwerken en sluit zo de facto de deur voor honderden anderen.

Wanneer Bart De Wever in het duidingsprogramma Terzake de gelegenheid krijgt om uitgebreid zijn visie te geven op een prangende actuele kwestie, is een mediastorm nooit ver weg. Dat is vandaag niet anders, nu de Antwerpse burgemeester zich in zijn gekende stijl ongezouten heeft uitgelaten over de Europese vluchtelingencrisis. In een van zijn meest controversiële uitlatingen stelde De Wever voor om een apart statuut voor erkende vluchtelingen in te voeren.

Pagina's