Immigratie

De jonge Pakistaan Rashid Nasir zit opgesloten in het gesloten opvangcentrum 127 bis. Hij lijdt aan een zware depressie. Toch werd hij op 22 juli twee uur lang onder dwang ondervraagd én bedreigd door iemand van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS).

Volgens Mie Branders, huisarts en gemeenteraadslid voor de PVDA+ in Antwerpen, is het hoog tijd dat de dienst vreemdelingenzaken van de stad Antwerpen onder handen wordt genomen. De dienstverlening moet veel efficiënter, er moet werk gemaakt worden van externe communicatie en de dienst moet zich in overeenstemming brengen met de wetgeving.

Peter Mertens, voorzitter van de PVDA+ en gemeenteraadslid van Antwerpen, kwam een bijzonder loket op het spoor op de dienst vreemdelingenzaken van de stad Antwerpen: het zogenaamde “relocationloket”. Hier kunnen buitenlandse kaderleden snel aan de noodzakelijke werk- en verblijfsvergunning geraken. Ze hoeven niet, zoals andere buitenlanders, een digitale afspraak te maken, ze komen niet op een wachtlijst terecht en ze worden snel en efficiënt geholpen.

Nieuws

Vijftig jaar geleden tekenden België en Marokko een akkoord dat de start werd voor een van de grootste immigraties in de geschiedenis van ons land.

De driedaagse mars van de Afghaanse vluchtelingen bereikte maandag zijn eindpunt in de Vooruit in Gent. Op de afsluitende solidariteitsavond spraken tal van prominenten de 750 aanwezigen toe. Hieronder de volledige speech van Oost-Vlaamse PVDA-voorzitter Tom De Meester.

Nieuws

“Welkom in Gent”, “Gent solidair!” Vriendelijke plakkaten als begroeting voor de voetmars van de Afghanen. Overal kreeg de driedaagse mars dat hartelijke onthaal. In Affligem, Aalst, Merchtem, Wetteren heeft het Vlaanderen van de solidariteit zich getoond. Het heeft de stappers onderdak geboden, en eten. Het stond langs de weg te applaudisseren. En in Gent, in een eivolle Vooruit, werd de mars warm afgesloten. Zoals dat enkele weken geleden in Wallonië al het geval was, zijn de Afghanen en de mensen die hen steunen (de vakbonden, de ngo’s en gewone burgers) erin geslaagd het probleem politiek op tafel te leggen. Ze hebben veel sympathie voor hun zaak gewonnen.

Anmetkwor is een meisje van Afghaanse origine in het lyceum van Molenbeek. Er hangt haar een uitwijzing boven het hoofd. Amir Mohammad Jafari is er 12. Hij zit in het vijfde leerjaar in Geraardsbergen.

Pagina's