Milieu

In de voorbije vijftien jaar steeg de waterfactuur gemiddeld met 138%. Het bedrag dat een gemiddeld gezin moet neertellen, is op die tijd bijna vier keer zo hoog geworden. De watermaatschappijen plannen vanaf 1 januari nog eens een stijging tot 30%. Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege lijkt dat maar normaal te vinden en wast de handen in onschuld. In een studie van de PVDA ontrafelt Jos D’Haese hoe de vork in de steel zit.

Wie weet eigenlijk dat gisteren een cruciale klimaattop van start is gegaan? Hoeveel landgenoten zijn op de hoogte van wat ‘onze’ Belgische delegatie aan de andere kant van de Middellandse Zee gaat verdedigen? Tijd dat onze ministers van leefmilieu met de hele samenleving het debat aangaan.

Is een duurzame en sociale transitie werkelijk mogelijk? Staan sociale en ecologische strijd niet lijnrecht tegenover mekaar? Welke kansen hebben we en welke hindernissen moeten we nemen? Rond deze prangende vragen debatteren we op ManiFiesta met vertegenwoordigers van vakbonden en milieubeweging. 

De Raad voor vergunningsbetwistingen vernietigde de bouwvergunning voor het omstreden winkelcomplex Uplace in Machelen. Goed nieuws, vindt de PVDA. Nu is het aan het Vlaams Parlement om de bouwvergunning geen nieuw leven te gunnen.

De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de actiegroepen gaan samen de overkapping van de Antwerpse ring bestuderen. Dat is op donderdag 2 juni bekend gemaakt op een gezamenlijke persconferentie van de Vlaamse regering, de stad Antwerpen, intendant Alexander D’Hooghe en de actiegroepen stRaten-Generaal, Ademloos en Ringland.

“Terwijl gezinnen en kleine ondernemingen steeds meer moeten betalen voor hun energie, krijgt Electrabel het ene cadeau na het andere van de regering”, sprak PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees op 2 juni in de Kamer. 

Er komt in Gent geen biomassacentrale en dat vindt lokaal PVDA-voorzitter Tom De Meester een goede zaak: "Deze centrale zou een jaarlijkse CO2 uitstoot gelijkwaardig aan 750.000 auto's veroorzaken én de gemeenschap jaarlijks ook 160 miljoen euro kosten", reageert  De Meester. Opvallend: het Gentse stadsbestuur adviseerde eerder positief voor het project.

Op 19 april vond de eerste “Vlaamse klimaattop” plaats. Het is een deel van een proces waarin de Vlaamse regering het Vlaamse klimaatbeleid op korte en lange termijn wil uittekenen in dialoog met “alle geledingen uit de samenleving”. Maar er rijzen belangrijke vragen over waar de top toe zal leiden. De PVDA stelt alvast een aantal krijtlijnen voor een ambitieus Belgisch klimaatbeleid voor.

Duizend betogers stapten zaterdag 12 maart op door Antwerpen om het openhouden van de kerncentrales van Doel aan te klagen. De activisten willen dat het beleid, vijf jaar na de kernramp van Fukushima, eindelijk afstapt van de kernenergie, die een hypotheek legt op onze veiligheid, en volop kiest voor hernieuwbare energie, die ook een perspectief met duurzame jobs geeft voor de werknemers van Doel. #‎nucleairnee #‎hernieuwbaarja (Foto's Karina Brys)

Essers haalt zijn slag thuis. De Vlaamse regering keurde het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) goed. Dat betekent dat Essers toestemming krijgt om 11 ha bos in beschermd Europees natuurgebied te kappen, om zijn logistieke activiteiten in Genk uit te breiden. PVDA moedigt Essers aan om uit te breiden en extra jobs te creëren, maar niet in natuurgebied. Als er ergens voldoende leegstaand industrieterrein is, dan is het wel in Genk.

Pagina's