Milieu

Naar schatting 10.000 Antwerpenaars trokken vandaag in verschillende optochten door Antwerpen om op te komen voor het overkappen van de ring en tegen het BAM-tracé. Peter Mertens: “Proficiat aan Ademloos, stRaten-generaal en Ringland. Wat een overweldigend succes zeg. Meer dan 10.000 Antwerpenaren vragen een gezonde stad, zonder fijn stof, zonder dieseldampen en met veel groene ruimte. Respect!”

Op 14 februari hakte de Vlaamse regering de knoop door: om de mobiliteit rond Antwerpen te verbeteren werd definitief gekozen voor het BAM-tracé. Een tracé dat in een referendum door de Antwerpenaar werd weggestemd, en ook na de regeringsbeslissing gaat het protest niet liggen. Integendeel.

Op de internationale Dag van de Aarde, plantten enkele jonge militanten van de linkse partij symbolisch meer dan honderd kleurrijke windmolens in het Antwerpse Stadspark. Ze kaarten op die manier aan dat onze vrije energiemarkt niet tot een groene omslag in staat is geweest. Betaalbare hernieuwbare energie moet een basisrecht zijn.

“Een groene revolutie zal sociaal zijn, of ze zal niet zijn. Onder meer daarin verschillen wij van de andere partijen”

“Je mag nog zo geëngageerd zijn voor milieu, als je het sociale niet mee in rekening brengt, geraak je er niet”

Je redt het klimaat niet door propere lucht te kopen in Polen. We moeten zélf investeren in betaalbare, groene stroom, en de kosten rechtvaardig verdelen. Dat zegt Tom De Meester, PVDA-energiespecialist en lijsttrekker voor de Kamer in Oost-Vlaanderen.

Om het hoofd te bieden aan de luchtvervuilingspieken zoals, we die deze week in België gekend hebben, moeten duidelijke en  ambitieuze maatregelen getroffen worden. PTB*PVDA-go! vraagt onmiddellijk gratis openbaar vervoer in Brussel (MIVB en andere netten), en dat voor de hele duur van de luchtvervuilingspieken.

Komende zondag 9 maart trekt opnieuw een betoging tegen kernenergie door de straten van Brussel. Drie jaar na de kernramp in Fukushima willen de organisatoren duidelijk maken dat we dringend werk moeten maken van een kernuitstap. Onhaalbaar en duur, zeggen tegenstanders. Tijd voor een echt debat over onze energievoorziening, de vrije markt en de groene energierevolutie.

We staan met z’n allen stil in de file. De drie gewestelijke regeringen (Vlaams, Waals en Brussels) willen dat probleem aanpakken met rekeningrijden en starten een proefproject. Wie de auto neemt, betaalt voortaan 5 tot 9 eurocent per kilometer. Maar rekeningrijden is onrechtvaardig en asociaal, vindt de PVDA. Gelukkig bestaan er alternatieven.

Deze week werd het nieuwe klimaatplan van de Europese Unie voorgesteld: '2030 climate and energy goals for a competitive, secure and low-carbon EU economy.' Vooral een competitieve economie blijkt de commissie echter wakker te houden, over het low-carbongedeelte zijn Barroso en zijn kompanen totaal ambitieloos. De doelstellingen voor CO2-reductie zijn beschamend laag.

Pagina's