Werk

Sinds het begin van haar bestaan heeft de PVDA altijd het statuut van de erkende havenarbeider, zoals dat sinds 1972 in de Wet Major verankerd is, verdedigd. De essentie van deze wet, die zegt dat in havengebieden enkel erkende havenarbeiders havenarbeid mogen verrichten, onderschrijven we nog altijd ten volle.  Voor de PVDA betekent deze wet een dam tegen de afbraak van degelijke arbeids- en loonvoorwaarden voor de dokwerkers en tegen ongebreidelde flexibiliteit.   

De regering-Di Rupo besliste de wachtuitkering van jongeren te beperken in de tijd. De zogeheten “inschakelingsuitkering” wordt beperkt tot maximaal drie jaar. Tijdens de “inschakelingsstage”, de twaalf maanden dat ze geen enkele uitkering krijgen na het beëindigen van hun studies, moeten de jongeren door twee controles (in de 7de en de 11de maand) geraken.

De PVDA voerde maandagmiddag actie aan het Antwerpse RVA-kantoor. Door de hervorming van de wachtuitkering voor schoolverlaters die de regering-Di Rupo doorvoerde, dreigen 55.000 jongeren hun uitkering te verliezen vanaf 1 januari 2015.

De verkiezingsstandpunten van sommige sp.a’ers zijn zowat het tegenovergestelde van de hervormingen die sp.a-minister De Coninck doorvoert. “Voor welk systeem staat de sp.a nu?”, vraagt Sander Vandecapelle, lijsttrekker voor de PVDA+ voor het federale parlement in de provincie Vlaams-Brabant, zich af. “Het harde activeringsbeleid van De Coninck of de verkiezingsbeloftes van het duo Kitir-Termont?”

Binnen een klein jaar doet zich in ons land een ongeziene sociale ramp voor: op 1 januari 2015 worden 50.000 mensen uitgesloten van de werkloosheid. Het Waalse ABVV wil actie voeren op 10 maart 2014 om niets minder dan de intrekking te eisen van een maatregel die leidt tot armoede en sociale uitsluiting, ondanks de pogingen van sommigen om de pil te doen slikken.

Pagina's