Verkozenen

Omdat de N-VA-ministers na hun ontslag opnieuw “gewoon” Kamerlid worden, moeten hun opvolgers hun zetel aan hen afstaan. Twee van hen krijgen een vertrekpremie van 93.360 euro bruto. De PVDA diende al een wetsvoorstel in om de hoge vertrekpremies van Kamerleden af te schaffen.


“De Kempen zijn zo stil”, zingt Hugo Matthysen. Maar met Wout Schafraet in de gemeenteraad van Turnhout en nieuwkomer Greet Daems in de gemeenteraad van Geel kan dat wel eens veranderen.

Een wetsvoorstel van een oppositiepartij dat verschillende politici vóór de stemming in de Kamer al toepassen, het is zelden gezien. Het gebeurde met het voorstel van de PVDA om het vermogen van ministers en parlementairen openbaar te maken.

Donderdag 18 december interpelleerde Raoul Hedebouw minister van Werk Kris Peeters (CD&V) in de Kamer. Of de minister wil ingaan op de vraag van onder andere het netwerk Stop Artikel 63§2 om een moratorium op de uitsluitingen uit de werkloosheid die gepland zijn voor 1 januari 2015.

Bij de verkiezingen van 25 mei 2014 haalde de PVDA twee verkozenen in het Federaal Parlement, twee in het Waals Parlement en vier in het Brussels Parlement. “Toch stootte de intrede van de PVDA in de verschillende parlementen op een reeks antidemocratische obstakels, zoals het feit dat de parlementsleden tegelijk rechter en partij zijn bij de beoordeling van verkiezingsgeschillen”, zegt PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw.

PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw hield woord. Tijdens de discussies over de begroting in het parlement, overhandigde hij aan premier Charles Michel de vele getuigenissen die hij tijdens de stakingsdagen de afgelopen weken verzamelde.

Donderdag 18 december interpelleerde Raoul Hedebouw minister van Werk Kris Peeters (CD&V) in de Kamer. Of de minister wil ingaan op de vraag van onder andere het netwerk Stop Artikel 63§2 om een moratorium op de uitsluitingen uit de werkloosheid die gepland zijn voor 1 januari 2015.

"Mijnheer Van Overtveldt, de regering zal een belastingregering worden voor de gepensioneerden en voor al wie een uitkering krijgt. Enkel voor de grote bedrijven en de grote vermogens zal het een antibelastingregering zijn", zei PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw in de Kamer.

“Vanwaar dat grote verschil in aanpak tussen de kleine sociale fraude en de grote fiscale fraude?”, vroeg PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees donderdagmiddag aan minister van Financiën Van Overtveldt over de ongelijke behandeling van grote belastingfraude en vermeende uitkeringsfraude.

Marco Van Hees, volksvertegenwoordiger voor de PVDA in het federaal parlement, nam deel aan een vijfdaagse missie naar Palestina, georganiseerd door het CNCD (de Franstalige tegenhanger van 11.11.11). Hieronder het zesde deel van zijn verslag.

Pagina's