Verkozenen

Deze dinsdagochtend trokken de twee arbeider-afgevaardigden van de PVDA, Frédéric Gillot (ex-staalarbeider ArcelorMittal) en Ruddy Warnier (een chauffagist van 26 jaar) naar Namen om de eed af te leggen. En ze zijn er niet alleen, ze kregen de steun van een delegatie militanten van de PVDA, die vanuit de vier hoeken van het land afgezakt kwamen. Raoul Hedebouw, die volgende week zelf de eed aflegt in het Federaal Parlement, vergezelde hen, samen met Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, uit Antwerpen. Ook een delegatie uit Limburg heeft de nieuwe afgevaardigden ondersteund. Naast de eedaflegging zal ook de vraag van de PVDA om de stemmen in Charleroi te hertellen (om één of twee extra parlementaire zetels te halen) tijdens deze eerste parlementaire zitting besproken worden. 

Raoul Hedebouw en Marco Van Hees, de twee PVDA-gekozenen in het Federaal Parlement, zullen de woordvoerders zijn van de werkende mensen van heel het land, ook al behaalde de PVDA geen gekozene in Vlaanderen. In juni maken ze samen met PVDA-voorzitter Peter Mertens een tournee door België.

De PVDA haalde twee zetels in het federale parlement, twee in het Waals Parlement en vier in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Jongeren, vrouwen, arbeiders...

Youssef Handichi is buschauffeur, vakbondsafgevaardigde en binnenkort Brussels parlementslid.

Mathilde El Bakri (28) is verantwoordelijke bij de groepspraktijk De Sleutel van Geneeskunde voor het Volk in Schaarbeek.

Deze jurist van opleiding wil strijden tegen het besparingsbeleid dat van de huidige generatie jongeren een “opgeofferde generatie” maakt.

De 26-jarige chauffagist Ruddy Warnier had het niet meteen verwacht, maar binnenkort bezet hij een zitje in het Waals Parlement.

Frédéric Gillot is een 51-jarige staalarbeider en vader van twee studerende kinderen. Hij heeft een lange geschiedenis van syndicale strijdervaring. Die zal hem goed van pas komen in het Waals parlement.

De mediagenieke woordvoerder van de PVDA, gekend voor zijn humor, zijn vlotte babbel, maar ook voor zijn vastberadenheid.

Marco Van Hees, de Robin Hood van de Borinage.

Pagina's