Verkozenen

“Onze mooiste overwinning tot op vandaag is dat de inwoners van Seraing zien dat er een echte oppositiepartij bestaat, die geen schrik heeft om luidop te zeggen wat de mensen denken.

Bij de verkiezingen in oktober 2012 haalde de PVDA een historische score. Het aantal verkozenen steeg van 16 naar 52. Begin december is het precies een jaar geleden dat de verkozenen in Brussel en Wallonië de eed aflegden. We kijken terug op een jaar vol strijd in de gemeenteraden en vooral op straat. Of hoe je op een andere manier politiek kunt bedrijven.

“Waar ik het meest fier op ben, is dat ik verschillende keren de woordvoerder heb mogen zijn van de werkende mensen van deze stad of van mensen die onrechtvaardigheid aanklaagden.

“We hebben in Charleroi gewerkt rond de sluiting van Caterpillar.

“Schaarbeek zit met sociale problemen die op alle niveaus dringend moeten aangepakt worden.

“Globaal gezien hebben we een zeker respect voor de PVDA afgedwongen. De onderwerpen die we in de gemeenteraad aanbrengen, zijn grondig bestudeerd, en we mobiliseren de bevolking.

“Alles welbeschouwd lijkt de uitslag van deze peiling sterk op die van de verkiezingen in 2010. Groen en PVDA maken de grootste sprong.

Pagina's